Strona wydarzenia

Minimalna stawka godzinowa w umowach cywilnoprawnych

Kancelaria GESSEL zaprasza na śniadanie biznesowe z cyklu prawo pracy w praktyce.

 

Celem organizowanych przez Kancelarię GESSEL spotkań z serii dotyczącej prawa pracy w praktyce przedsiębiorstw jest przybliżanie uczestnikom aktualnych problemów oraz omówienie praktycznych aspektów stosowania prawa pracy.

Najbliższe spotkanie zostanie poświęcone omówieniu wchodzącej w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Nowelizacja wprowadza gwarancję minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz podobnych umów cywilnoprawnych. Zmiana ta będzie miała kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców współpracujących z osobami na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych.

Wierzymy, iż spotkanie przy porannej kawie będzie doskonałą szansą na zapoznanie się z najnowszymi zmianami.

PROGRAM:

9:15 - 09:30 Rejestracja, powitanie uczestników
9:30 - 10:30

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu:

  • Komu przysługuje gwarancja minimalnej stawki godzinowej?
  • Wysokość i ochrona minimalnej stawki godzinowej.
  • Ewidencja czasu świadczenia usług.
10:30 - 10:45

Przerwa

10:45 - 11:45

Konsekwencje zmian:

  • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Wprowadzanie zmian do umów wcześniej zawartych z kontrahentami.
12:00

Zakończenie spotkania

PRELEGENCI:

Adam Kraszewski
radca prawny, managing associate
Specjalizuje się w prawie pracy oraz szeroko pojętym prawie własności intelektualnej i farmaceutycznym. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem licznych publikacji. Koordynuje prace nad projektami due diligence we wspomnianych dziedzinach. Reprezentuje również naszych Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących wymienionych wyżej zagadnień. Jest także wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan.

Katarzyna Oleksik
aplikantka adwokacka
Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie spółek handlowych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz studium Centrum Prawa Hiszpańskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywała m.in. w jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych. Zajmuje się bieżącym doradztwem z zakresu prawa pracy.

  1. Spotkanie jest bezpłatne – o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń od osób, do których jest ono adresowane.

  2. Zgłoszenia prosimy dokonać do 21 października br. na adres: k.michalak@gessel.pl

  3. Zamiast zgłoszonej osoby w Spotkaniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Spotkania.

Media Partners
2016-10-27, 09:15 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: ul. Sienna 39, XV piętro, budynek Warsaw Towers, Warszawa
Organizator: GESSEL

Słowa kluczowe: prawo pracy, śniadanie biznesowe