Strona wydarzenia

"Klimat inwestycyjny na Śląsku " - dlaczego inwestorzy zagraniczni wybraliby Śląsk jako bazę swoich operacji w Centralnej Europie

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa oraz Grant Thornton zapraszają na spotkanie.

Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki 10. edycji badania „Klimat inwestycyjny w Polsce”, przeprowadzonego przez PAIiIZ we współpracy z firmą audytorsko-doradczo-outsourcingową Grant Thornton. Zaprezentowane zostaną opinie inwestorów zagranicznych na temat prowadzenia działalności w naszym kraju, a także ich oceny co do ogólnego klimatu do inwestowania w Polsce.

Debata będzie odnosiła się także do raportu FDI 14-tu zagranicznych izb handlowych, dotyczącego badania jakości otoczenia gospodarczego inwestycji zagranicznych w Polsce. Podamy dane, które po raz pierwszy zostaną zaprezentowane w Warszawie dzień wcześniej. W dyskusji zostaną umówione czynniki decydujące o jakości potencjalnych inwestycji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska. Omówimy również możliwy wpływ Brexitu na strategiczne decyzje inwestorów i zaprezentujemy bieżącą dynamikę wymiany handlowej pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.

Ze swoimi prezentacjami wystąpią: Pan Michael Dembinski – Główny Doradca BPCC oraz Pani Anna Zapart, Senior Manager w Grant Thornton.

Po zakończeniu dyskusji zapraszamy na networking i lunch.

Rejestracja:
Rejestracja możliwa jest poprzez wysłanie wiadomości zawierającej następujące informacje: imię, nazwisko, stanowisko oraz adres email na adres: marta.smolarek@bpcc.org.pl

Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek,
Zespół BPCC

Events
2017-03-02, 12:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Reden Panorama Bar, Hotel Holiday Inn Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1A
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Relacja z wydarzenia

Debata inwestycyjna BPCC w partnerstwie z firmą doradczo-audytorsko-outsourcingową Grant Thornton.

Szczegóły relacji...