Strona wydarzenia

Infrastruktura w Polsce

Polska jest w trakcie realizacji modernizacji sieci infrastruktury transportowej dzięki ogromnemu zastrzykowi funduszy unijnych.

 

W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na infrastrukturę i ochronę środowiska przeznaczone zostanie 27,4 mld EUR. Jak te pieniądze będą wydawane? Jak biznes brytyjski może wykorzystać możliwości, które pojawiają się w obszarze infrastruktury transportowej? Na jakie bariery mogą się natknąć firmy brytyjskie próbujące zdobyć projekty w Polsce?

Podczas spotkania sektor publiczny i prywatny będzie rozmawiał na temat problemów jakie stoją na drodze wykonawców startujących w przetargach publicznych na projektowanie i nadzorowanie robót budowlanych oraz dyskutował nad możliwościami optymalizacji jakości do ceny w zamówieniach publicznych. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, GDDKiA, PKP PLK, UZP oraz przedstawiciele innych podmiotów z sektora publicznego zostaną zaproszeni do udziału w dialogu w celu lepszego dwustronnego zrozumienia problemów jak również szans, które istnieją w tym sektorze.

W poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 w przetargach publicznych decydowała najniższa oferowana cena co doprowadziło do bankructwa wiele firm/ projekty były kończone ze sporymi opóźnieniami często z koniecznością natychmiastowych prac naprawczych. Podczas wydarzenia chcemy zaprezentować wieloletnie doświadczenie brytyjskie w zamówieniach w projektach infrastrukturalnych i najlepsze brytyjskie praktyki. Case study zaprezentuje przykłady współpracy brytyjskiego rządu z wykonawcami, aby osiągnąć najlepsze wyniki z zamówienia.

Program:

9:30 Rejestracja
10:00 Powitanie
10:10 - 10:20 Infrastruktura w Polsce – plany na najbliższe dekady, Witold Słowik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
10:20 - 10:35 Infrastruktura w Polsce – przegląd obecnej sytuacji, Michał Lubieniecki, partner, Deloitte
10:35 - 10:50 Główne przeszkody przy realizacji projektów infrastrukturalnych w Polsce, Dr Jacek Piliszek, Mott MacDonald
10:50 - 11:30 Dyskusja panelowa, moderator Michael Dembinski  -główny doradca, BPCC:
Wojciech Hartung – radca prawny, DZP;
Łukasz Rozdeiczer – Profitia, reprezentanci Chartered Institute of Procurement and Supply in Poland;
Robert Urbański – kierownik Pracowni Projektów Kolejowych, Mott MacDonald Polska;
Michał Lubieniecki, partner, Deloitte;
Grzegorz Kotte - pełnomocnik zarządu, dyrektor ds. inwestycji, PKP PLK S.A
11:30 Networking

 

Policy Groups
2016-02-19, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: British Embassy Warsaw, ul. Kawalerii 12
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Relacja z wydarzenia