Strona wydarzenia

Dotacje z UE w perspektywie finansowej 2014-20 oraz innych źródeł

Ostatnie wielkie wsparcie dla Polski. Jak z sukcesem ubiegać się o dotacje i je szczęśliwie rozliczyć.

Agenda:

9.30 – 11.00 prezentacja
11.00 – 12.30 konsultacje indywidualne

1.    Zakres:

1.1.    Programy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Horyzont 2020
Program Operacyjny Polska Wschodnia,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Regionalne Programy Operacyjne
Inne

1.2.    Aplikowanie, realizacja, rozliczenie

Jak wybrać właściwy program,
Jak przygotować dokumentację aplikacyjną,
Jak podpisać umowę oraz realizować projekt,
Jak rozliczyć przyznane dofinansowanie.
Dodatkowo mozemy rozszerzyć prezentację o sygnalne informacje nt.:
Optymalizacja podatkowa,
Finansowanie poprzez obligacje, New Connect
Sukcesja,
Inwestorzy,
Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy
 
Grant Thornton: mamy 12-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji (jeszcze ze środków przedakcesyjnych). Współpracujemy z przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami, NGO, innymi podmiotami.

Szkolenie odbędzie się w języku polskim, udział bezpłatny.

Events
2016-05-19, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Grant Thornton, Poznań, ul. Arc. Baraniaka 88E
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Słowa kluczowe: Grant Thornton, dotacje UE