Strona wydarzenia

Agile w umowie wdrożenia informatycznego

Kancelaria GESSEL zaprasza na śniadanie biznesowe:Agile w umowie wdrożenia informatycznego

Na spotkaniu w Kancelarii GESSEL z cyklu „Śniadanie IT” zaprezentowane zostaną kluczowe zagadnienia konstrukcji umowy na realizację projektu wdrożenia informatycznego w metodykach zwinnych.

Prelegenci: prawnicy, wieloletni praktycy w zagadnieniach IT oraz gość specjalny – ekspert z dziedziny wdrożeń informatycznych.

PROGRAM:

9:15-09:30 Rejestracja, powitanie uczestników

9:30-11:00

 • Decyzja o zastosowaniu metodyki zwinnej – zapytanie ofertowe, oferta
 • Istotne elementy umowy wdrożenia systemu informatycznego realizowanego metodyką zwinną:
  a) definiowanie przedmiotu umowy, modele wynagradzania, harmonogram realizacji prac
  b) współpraca stron, role uczestników projektu
  c) kary umowne i odpowiedzialność Stron
  d) czas trwania, modele rozwiązania umowy

11:00-11:15 Przerwa

11:15-12:30

 • Kryteria i modele odbioru w umowie agile
 • Zagadnienia prawno-autorskie w umowie agile (m.in. moment przekazania autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji, zagadnienie powstania współwłasności praw)
 • Forma prawna umowy realizowanej w sposób „zwinny”

12:30 Dyskusja

12:45 Zakończenie spotkania

Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka
Radca prawny

specjalizuje się w obsłudze prawnej sektora IT, w tym projektów wdrożeń informatycznych oraz projektów związanych z wykorzystaniem nowych technologii. Świadczy pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych w ramach projektów IT. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych branży informatycznej.

Marzena Kwaczyńska
Radca prawny

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego sektora IT. Doradza przedsiębiorstwom świadczącym usługi informatyczne dla instytucji finansowych oraz klientów z sektora przemysłowego, energetycznego i budowlanego. Specjalizuje się w prawie kontraktów handlowych, prawie własności intelektualnej w szczególności w obszarze nowych technologii informatycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w korporacyjnej obsłudze spółek publicznych.

Tomasz Bogucki
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie dostarczania kluczowych rozwiązań IT dla wiodących instytucji finansowych, między innymi dla ING Securities, BRE Bank, Kredyt Bank. Zarządzał dużymi projektami oraz zespołami w spółkach informatycznych tj. Zeto-Rodan, PB Polsoft, Sygnity oraz Comarch. Obecnie występuje jako niezależny doradca.


Warunki uczestnictwa:
1. Spotkanie jest bezpłatne – o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń od osób, do których jest ono adresowane.
2. Zgłoszenia prosimy dokonać do 02 grudnia br. na adres: k.michalak@gessel.pl
3. Zamiast zgłoszonej osoby w Spotkaniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania spotkania.

Media Partners
2014-12-05, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: ul. Sienna 39, XV piętro, budynek Warsaw Towers, Warszawa
Organizator: