Z przyjemnością informujemy o awansie pięciu prawników z warszawskiego biura kancelarii Bird & Bird. Z początkiem maja 2023 r. do grona partnerów „equity” (polski odpowiednik wspólnika) międzynarodowej sieci Bird & Bird dołączył Rafał Dziedzic, partner w praktyce doradztwa korporacyjnego, fuzji i przejęć. Bartłomiej Niewczas, kierujący praktyką rozwiązywania sporów gospodarczych oraz arbitrażu, został promowany na stanowisko Senior Counsela. Z kolei Monika Hughes z praktyki prawa własności intelektualnej, Marta Kwiatkowska-Cylke z praktyki ochrony danych osobowych i prywatności oraz Michał Olszewski z praktyki prawa pracy awansowali na stanowisko Counsela.

Rafał Dziedzic – radca prawny, od ponad dwudziestu lat doradza przy wielomilionowych transakcjach fuzji i przejęć, w tym przy transakcjach sprzedaży akcji lub udziałów, sprzedaży aktywów, projektach typu joint-venture, tworzeniu umów inwestycyjnych, przejmowaniu przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej, transakcjach typu private equity oraz przy rozwiązywaniu sporów korporacyjnych. Doradza klientom z wielu branż, w tym z branży rolnej, chemicznej, FMCG, farmaceutycznej, górniczej, usług publicznych, nieruchomości, stalowej czy energetycznej. Jest rekomendowany przez międzynarodowe rankingi, w tym The Legal 500 EMEA i IFLR1000 w zakresie fuzji i przejęć.

– Ciągłe poszerzanie się grona partnerów equity w warszawskim biurze to zarówno dowód wyjątkowego zaangażowania prawników w prowadzone projekty i ich ogromnego doświadczenia, jak również umacniającej się pozycji Bird & Bird na rynku lokalnym oraz międzynarodowym. Rafał jest filarem naszego zespołu transakcyjnego, doświadczonym praktykiem docenianym za efektywne budowanie relacji z klientem, ogromną wiedzę i pragmatyczne podejście do klienta oraz dbałość o szczegóły i jakość świadczonych usług. – komentuje Sławomir Szepietowski, partner zarządzający Bird & Bird w Polsce.

Bartłomiej Niewczas – radca prawny, posiada szczególnie bogate doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych sporów technicznych, w tym w sporów budowlanych. Od blisko trzydziestu lat doradza wiodącym firmom z branży budowlanej, motoryzacyjnej, energetycznej oraz spożywczej w tworzeniu strategii i zasad rozwiązywania sporów. Jego doświadczenie w rozwiązywaniu sporów obejmuje dziesiątki spraw, w których reprezentował klientów przed Sądem Najwyższym, sądami niższych instancji, przed sądami administracyjnymi, a także w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych wg zasad ICC, SCC, LCIA, przed Sądem Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej, a także arbitrażowych postępowaniach ad hoc, prowadzonych zgodnie z zasadami słuszności oraz międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych prowadzonych zgodnie z zasadami UNCITRAL oraz transgranicznych postępowaniach upadłościowych.

– Awans Bartka na stanowisko Senior Counsela to dowód na docenienie jego ogromnej wiedzy i wysokiego poziomu profesjonalizmu, który towarzyszy mu na każdym etapie wsparcia klienta w wszelkiego rodzaju sporach. Jego wyjątkowe umiejętności rozwiązywania problematycznych kwestii są wysoce cenione przez klientów naszej kancelarii – dodał Sławomir Szepietowski.

Monika Hughes – adwokat z ponad 11-letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym w zakresie ochrony konsumentów, e-commerce, nowych technologii oraz prawa handlowego. Ma na swoim koncie współpracę z wieloma międzynarodowymi i lokalnymi klientami z sektora handlu detalicznego, którym doradza w zakresie obowiązujących regulacji prawnych. Monika reprezentuje klientów i brała udział w ponad 400 sporach konsumenckich, przed różnymi regulatorami, w tym m.in. przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, lokalnymi rzecznikami praw konsumenta oraz Polską Inspekcją Handlową. Doradza przy wprowadzaniu na rynek aplikacji mobilnych, narzędzi, platform internetowych, projektów sklepów, a także przygotowuje i opiniuje dokumenty dotyczące handlu elektronicznego lub konsumenckiego (B2C, B2B, P2B), w tym programy lojalnościowe i warunki ofert promocyjnych, a także ścieżki użytkownika oraz wszelkiego rodzaju warunki sprzedaży i regulaminy sklepów internetowych oraz świadczenia usług online, którymi przedsiębiorcy posługują się w relacjach z klientami. Jej obszar zainteresowania stanowi także prawo nowych technologii, w szczególności negocjowanie umów o świadczenie usług, narzędzi IT, oprogramowania oraz dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji.

Marta Kwiatkowska-Cylke – adwokat, specjalizuje się w zakresie polskich i międzynarodowych projektów związanych z ochroną danych osobowych i prywatności. Wspiera klientów we wdrażaniu globalnych strategii zarządzania danymi, w tym transferami danych oraz zgodnością z przepisami dotyczącymi danych zarówno osobowych i nieosobowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów, w tym w zakresie weryfikacji i negocjacji umów. Doradza klientom w sytuacjach kryzysowych i incydentach związanych z naruszeniami danych. Przeprowadza globalne oceny incydentów i koordynuje zgłoszenia naruszeń danych, a także wspiera firmy lokalnie, reprezentując je podczas audytów oraz w postępowaniach przed UODO i sądami. Jest rekomendowana przez ranking The Legal 500 EMEA w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności.

Michał Olszewski – adwokat, doradza klientom od ponad dziesięciu lat, w szczególności w szeroko rozumianym prawie pracy, w tym między innym w zakresie zatrudniania i rozwiązywania stosunków pracy kadry kierowniczej, zatrudniania pracowników tymczasowych oraz cudzoziemców, zagadnień związanych z przejściem zakładu pracy lub jego części, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz stosowania przepisów o czasie pracy. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów. Reprezentuje pracodawców i pracowników w sporach sądowych z zakresu prawa pracy. Od początku wojny w Ukrainie, Michał wraz z kolegami z warszawskiego zespołu Bird & Bird wspiera uchodźców z Ukrainy m.in. doradzając odnośnie legalizacji pobytu, pozwoleń na pracę, zatrudniania oraz szkoląc klientów w tym zakresie. Ranking The Legal 500 EMEA wyróżnia go jako Rising Star w obszarze prawa pracy.

– Gratuluję naszym nowo mianowanym Counselom: Monice, Marcie i Michałowi. Wasza jakość pracy i nieustające zaangażowanie są godne podziwu, a awans podkreśla Wasze wysokie kompetencje.

Nieszablonowy sposób myślenia i ekspercka wiedza Moniki Hughes sprawia, że zespół prawa własności intelektualnej utrzymuje silną pozycję lidera na arenie międzynarodowej. Klienci doceniają Monikę za jej zaangażowanie w prowadzone projekty.

Martę Kwiatkowską-Cylke wyróżnia przede wszystkim profesjonalizm działania oraz jej indywidualne podejście do każdego klienta. Jej doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z ochroną danych osobowych jest doceniane zarówno przez klientów, jak i konkurencję.

Michał Olszewski jest doświadczonym prawnikiem z praktycznym podejściem do prowadzonych spraw. Potrafi dobrze przewidzieć oczekiwania klientów i świetnie zarządzać projektami z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy.

Serdecznie gratuluję wszystkim osiągnięć i życzę powodzenia w nowych rolach. Awanse są wynikiem Waszego zaangażowania w rozwój poszczególnych zespołów, co przekłada się na sukces całej kancelarii – podsumowuje Sławomir Szepietowski.

Author

  • Bird & Bird

    Bird & Bird LLP to międzynarodowa kancelaria prawna, która wspiera organizacje zmieniane przez cyfrowy świat lub te, które przewodzą tym zmianom. Łączymy wyjątkową wiedzę prawniczą z dogłębną znajomością branży i odświeżająco kreatywnym myśleniem, aby pomóc klientom osiągnąć ich cele komercyjne. Mamy ponad 1450 prawników w 32 biurach w Europie, Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Afryce, a także bliskie relacje z firmami w innych częściach świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.twobirds.com.