Międzynarodowa kancelaria White & Case LLP doradzała Enea S.A. (Enea) przy emisji obligacji o wartości 2 mld PLN oprocentowanych według stopy procentowej powiązanej z kryteriami zrównoważonego rozwoju (ESG). Emisja odbywała się w ramach programu emisji obligacji o wartości 5 mld PLN.

Bank Pekao S.A. i PKO Bank Polski S.A. pełniły rolę dealerów. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym w ramach oferty publicznej bezprospektowej i zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obligacje zarejestrowano w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Polsce.

Enea jest polskim producentem energii, który oferuje różnorodne usługi, w tym produkcję, przesył i sprzedaż energii elektrycznej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Enea, spółka ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej i udział w transformacji sektora energetycznego Polski.

W skład zespołu White & Case w Warszawie, który doradzał przy transakcji, wchodzili: Grzegorz Abram, lokalny partner Paweł Zagórski oraz współpracownicy Roksana Kałużna-Bałazy, Michał Horelik i Maciej Kujawa.

Author