Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A., jako emitenta, w związku z emisją senioralnych nieuprzywilejowanych obligacji MREL na rynku polskim o łącznej wartości nominalnej 500 mln PLN i z terminem zapadalności przypadającym w 2029 roku.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym w drodze bezprospektowej oferty publicznej i zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje zostały zarejestrowane w KDPW.

Bank Polska Kasa Opieki S.A., działający od 1929 roku, jest jedną z największych i najbardziej szanowanych instytucji finansowych w Polsce. Oferuje kompleksowy zakres usług bankowych zarówno klientom detalicznym, jak i korporacyjnym.

W skład zespołu White & Case w Warszawie, który doradzał przy transakcji, weszli partner Grzegorz Abram, partner lokalny Paweł Zagórski oraz associates Roksana Kałużna-Bałazy i Maciej Kujawa.

Author