Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzała Pekao Investment Banking, który pełnił rolę globalnego koordynatora oferty oraz współprowadzącego księgę popytu…

ENEA S.A. wyemitowała łącznie 88 288 515 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 8,50 zł każda. Skarb Państwa objął akcje o łącznej wartości wynoszącej ok. 422 mln zł, otwarte fundusze emerytalne objęły akcje o wartości ponad 246 mln zł a inni inwestorzy objęli akcje o wartości ok. 82 mln zł.

ENEA S.A., która aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego i rozwija odnawialne źródła energii w Polsce, zamierza przeznaczyć środki z emisji akcji na inwestycje w sektorze dystrybucji, w tym poprzez wspieranie rozwoju OZE i inteligentnych sieci, co stanowi jeden z kluczowych kierunków strategii rozwoju firmy.

W skład zespołu weszli prawnicy z warszawskiego biura White & Case – partner Marcin Studniarek, partner lokalny Bartosz Smardzewski oraz associates Adam Marszałek, Dawid Książek i Karolina Niedzielska.

Author