Zespół Bankowości i Finansów. Do grona ponad 30 prawników dołączyli Patrycja Polasz, Jakub Zienkiewicz oraz Paweł Długoborski, którzy objęli stanowiska counsel, a także Aleksandra Czyż, zajmująca stanowisko senior associate. To odpowiedź na niesłabnące zainteresowanie klientów obsługą inwestycji i finansowaniem projektów realizowanych w Polsce.

Przed nami czas jeszcze bardziej intensywnej pracy nad kolejnymi sposobami finansowania i refinansowania różnorodnych inwestycji, szczególnie tych z obszaru energetyki odnawialnej oraz infrastruktury logistycznej. Wciąż jesteśmy rynkiem niezwykle interesującym dla inwestorów, a tylko w ubiegłym roku Polska odnotowała rekordowy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Tym bardziej cieszę się z ostatnich wzmocnień naszego zespołu, które są dla nas niezwykle ważnym krokiem ku ciągłemu rozszerzaniu nie tylko naszych kompetencji, ale także wachlarza specjalistycznych rozwiązań oferowanych klientom”, powiedział Mateusz Toczyski, partner w warszawskim biurze Dentons, kierujący Zespołem Bankowości i Finansów.

Patrycja Polasz ma uprawnienia w dwóch jurysdykcjach (adwokata w Polsce oraz solicitora w Anglii i Walii). Od ponad 10 lat doradza przy różnych strukturach finansowań, specjalizując się w finansowaniu nieruchomości, korporacyjnym oraz projektów. Równie często doradza podmiotom finansującym, jak i kredytobiorcom. Ma duże doświadczenie w przygotowaniu strategii dla tzw. trudnych kredytów oraz negocjowaniu zmian do takich finansowań.

Jakub Zienkiewicz jest adwokatem z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizującym się w transakcjach finansowania nieruchomości i projektów, finansowania korporacyjnego, akwizycyjnego, a także w miękkich restrukturyzacjach. Doradzał przy największych projektach finansowania nieruchomości w Polsce, które dotyczyły wszelkiego rodzaju aktywów, w tym akademików, mieszkań na wynajem, magazynów oraz obiektów biurowych i handlowych. Ma doświadczenie w pracy po stronie inwestorów, takich jak fundusze private equity, spółki publiczne i prywatne, a także dla polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Doradzał w licznych transakcjach o charakterze transgranicznym.

Paweł Długoborski, adwokat, doradza w sprawach z całego spektrum ryzyka kredytowego, od zdrowych nowych finansowań (korporacyjnych, akwizycyjnych, projektowych) przez złożone refinansowania, po kryzysowe związane z zadłużeniem finansowym (restrukturyzacje pozasądowe i hybrydowe, obrót zagrożonymi wierzytelnościami, transakcje na zagrożonych aktywach i finansowania ratunkowe). Doradzał zarówno instytucjom finansowym, jak i spółkom oraz inwestorom w jednych z największych wielopłaszczyznowych pozasądowych restrukturyzacjach finansowych ostatnich lat.

Aleksandra Czyż, adwokat, specjalizuje się w finansowaniu inwestycji, w tym finansowaniu przejęć spółek, projektów nieruchomościowych i inwestycyjnych, a także refinansowaniu zadłużenia. Doradzała w licznych transakcjach finansowania, zarówno o charakterze krajowym, jak i transgranicznym, reprezentując krajowe i zagraniczne banki, fundusze private equity i inne podmioty udzielające finansowania, a także kredytobiorców.

Zespół Bankowości i Finansów warszawskiego biura Dentons jest od lat konsekwentnie wyróżniany na czołowych pozycjach w prestiżowych międzynarodowych rankingach prawniczych.

Opublikowane ostatnio zestawienie The Legal 500 EMEA po raz kolejny uplasowało warszawski zespół na najwyższym poziomie (Tier 1) w kategorii „Bankowość i Finanse”. Ponadto rekomendacje indywidualne otrzymali partnerzy Mateusz Toczyski („Leading individual”), Bartosz Nojek („Next Generation Partner”) oraz Tomasz Zwoliński („Rising Star”).

Rankingi Chambers Global oraz Chambers Europe kolejny raz uplasowały zespół na wysokim poziomie (Band 2) w kategorii „Bankowość i Finanse” zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Partnerzy Mateusz Toczyski i Mark Segall otrzymali indywidualne rekomendacje na poziomie Band 3 dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto, indywidualne wyróżnienia w Polsce otrzymali partnerzy: Mateusz Toczyski, Piotr Nerwiński oraz Bartosz Nojek.

       Patrycja Polasz                  Paweł Zienkiewicz                     Patrycja Czyż                  Paweł Długoborski

Author