Pomimo licznych zmian o charakterze ekonomicznym, prawnym i geopolitycznym, miniony rok dla branży IT okazał się łaskawy. W obszarze technologii informacyjnych obserwowany jest dalszy wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Na horyzoncie widać natomiast pierwsze zwiastuny stabilizacji płac. Jak wynika z najnowszego Raportu płacowego Hays IT Contracting, rok 2023 najprawdopodobniej nie przyniesie specjalistom IT tak dużych wzrostów wynagrodzeń, jakich doświadczali na przestrzeni ostatnich kilku lat.

 W minionym roku branża technologiczna w Polsce osiągała kolejne rekordy. Natomiast odmienne trendy kształtowały się na rynku w pierwszym i drugim półroczu. Pierwsze sześć miesięcy roku 2022 były czasem ogromnej dynamiki rekrutacyjnej, której towarzyszyły wysokie podwyżki oraz walka o talent. Drugie półrocze przyniosło natomiast uspokojenie nastrojów w branży IT. Wynikało to przede wszystkim z pierwszych oznak kryzysu na globalnym rynku. Wielu pracodawców po uregulowaniu siatki płac w pierwszym półroczu, nie miało już aż tak wielu możliwości przyznania kolejnych podwyżek.

Trendy płacowe

Rok 2023 z dużym prawdopodobieństwem przyniesie kontynuację tego trendu. Płace w IT będą rosły, natomiast częstotliwość oraz skala przyznawanych podwyżek nie będą równie imponujące, co na przestrzeni minionych 12 miesięcy. Pracodawcy ostrożniej będą decydować się na uruchomienie rekrutacji. Mniejsza będzie również ich gotowość do odpowiadania na oczekiwania finansowe, deklarowane przez kandydatów i pracowników.

Wyniki badania Hays pokazują, że w roku 2023 podwyżki planuje 89 proc. pracodawców z branży IT. Największy odsetek firm (47 proc.) przewiduje wzrosty wynagrodzeń rzędu 10-19,9 proc. Kolejne 36 proc. organizacji z sektora technologicznego planuje wzrosty płac do 10 proc., a zaledwie 6 proc. – podwyżki wynoszące 20 proc. lub więcej. Perspektywy płacowe pracowników IT będą jednak silnie uzależnione nie tylko od obszaru specjalizacji, lecz również od dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej.

Źródło: Raport płacowy IT Contracting 2023, Hays Poland

Jak wynika z Raportu płacowego Hays IT Contracting 2023, na przestrzeni minionego roku stawki oferowane kontraktorom IT wzrosły średnio o 14 proc. Jest to wynik tożsamy z danymi GUS, który ogólny wzrost płac na rynku IT szacuje na 12,2 proc. W przypadku ekspertów IT świadczących swoje usługi w modelu B2B, największe wzrosty stawek godzinowych, wynoszące nawet 25-35 proc. dotyczyły m.in. developerów C/ C++ i PHP, administratorów baz danych oraz specjalistów SAP.

Po kilku latach znaczących wzrostów, płace w obszarze architektury oprogramowania, cyberbezpierczeństwa czy DevOps w roku 2022 wzrosły o zaledwie kilka procent. Większe podwyżki zanotowały natomiast dotychczas niżej opłacane profesje, co nastąpiło m.in. w wyniku wysokiej inflacji i silnej presji płacowej. Największy wpływ na średni wzrost wynagrodzeń w sektorze IT miały duże, nawet kilkudziesięcioprocentowe podwyżki na stanowiskach, które w poprzednich latach były niedopłacane – wyjaśnia Elwira Policht, Recrutiment Director IT Contracting w Hays Poland.

Na rynku obserwujemy zatem pierwsze zwiastuny stabilizacji płacowej. Może to świadczyć zarówno o osiągnięciu przez polską branżę IT poziomu dojrzałości porównywalnego do zachodnich rynków, jak i ostrożniejszych decyzjach biznesowych, podejmowanych w obliczu aktualnych kryzysów.

Technologie a widmo kryzysu

Na początku 2023 roku polski sektor IT ponownie stoi w obliczu transformacji oraz nowych wyzwań, związanych z globalnymi zmianami gospodarczymi oraz zagrożeniami wynikającymi z bieżącej sytuacji geopolitycznej w Europie. Jak zauważa Arkadiusz Wargin, Executive Director IT Contracting w Hays Poland, kompetencje technologiczne nadal jednak znajdują się na szczycie listy zapotrzebowania pracodawców.

Branża IT ponownie udowadnia, że jak mało która jest odporna na wszelkie zawirowania rynkowe. Nie oznacza to jednak, że nie doświadcza zmian. Płace w sektorze IT nadal rosną, natomiast dynamika tego wzrostu jest wyraźnie mniejsza niż w latach poprzednich. Inflacja i rosnące koszty wytwarzania produktów przekładają się bezpośrednio na firmy, które są zmuszone do szukania oszczędności – również w zakresie budżetów IT przeznaczonych na rozwój technologii i usług elektronicznych – komentuje Arkadiusz Wargin.

Widmo globalnego kryzysu różnorodnie wpływa na strategię zatrudnienia organizacji korzystających z usług outsourcingu IT. Wiele zależy od branży, profilu ich działalności oraz pochodzenia kapitału. Dość wyraźnie rysuje się różnica pomiędzy organizacjami zagranicznymi, w szczególności ściśle związanymi z rynkiem amerykańskim, oraz firmami polskimi i koncentrującymi się na lokalnym rynku.

Organizacje zagraniczne wykazują zdecydowanie większą obawę w kontekście negatywnych zmian gospodarczych niż firmy z polskim kapitałem, natomiast ich reakcje są różne. Niektóre z nich dążą do redukcji kosztów i ograniczają liczbę wakatów zaczynając do kontraktorów. Inne wręcz przeciwnie – traktują kontrakting usług IT jako bardziej elastyczną formę zatrzymania kompetencji technologicznych w organizacji – wyjaśnia Kamil Dmuchowski, Senior Account Manager IT Contracting w Hays Poland.

Plany rekrutacyjne

Specjaliści w dziedzinie nowych technologii nadal cieszą się ogromnym zapotrzebowaniem pracodawców, co potwierdzają wyniki badania Hays. Firmy ze wszystkich sektorów rynku, zapytane o specjalizacje, których będą dotyczyć procesy rekrutacyjne prowadzone w 2023, najczęściej wskazują IT (37 proc. wskazań). Co więcej, plany rekrutacyjne na nadchodzące 12 miesięcy deklaruje również aż 97 proc. organizacji z sektora IT, co stanowi odsetek niższy od ubiegłorocznego o zaledwie 2 pkt. proc.

Źródło: Raport płacowy 2023, Hays Poland

 Pracodawcy z branży najczęściej deklarują rekrutację pracowników stałych (87 proc.), natomiast aż 68 proc. ma w planach nawiązywanie współpracy z kontraktorami, realizującymi zadania w ramach modelu B2B. Firmy IT spodziewają się trudności rekrutacyjnych – takiego zdania jest 69 proc. z nich. Mimo że jest to bardzo wysoki wynik, to jest on niższy od ubiegłorocznego o 8 pkt. proc. Może to świadczyć o uspokojeniu nastrojów na rynku pracy IT po niezwykle intensywnym i dynamicznym 2022 r.

O RAPORCIE

Raport płacowy Hays IT Contracting jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń na blisko 100 stanowiskach, uzupełnionym wnioskami i komentarzami ekspertów. Raport bazuje na oczekiwaniach finansowych ponad 16 tysięcy kontraktorów IT. Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych uzyskanych w ramach projektów rekrutacyjnych realizowanych przez Hays Poland w 2022 r. Raport jest dostępny tutaj.

Author

  • Hays Poland

    Hays Poland jest firmą doradztwa personalnego należącą do międzynarodowej grupy Hays plc, która jest największą na świecie firmą zajmującą się rekrutacją specjalistyczną. Działając na rynku rekrutacyjnym od ponad 50 lat, Hays posiada 254 biura. Łącznie pracuje w nich 12.100 ekspertów w 20 specjalizacjach. W 2002 roku otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając się niekwestionowanym liderem w rekrutacji specjalistycznej. Świadczymy dopasowane do wymagań klienta usługi w zakresie rekrutacji specjalistycznej pozyskując najlepszych kandydatów do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. Portfolio naszych usług obejmuje ponadto Executive Search, Recruitment Process Outsourcing (RPO) oraz marketing rekrutacyjny.