Przetrwanie czy rozwój w 2022 roku? Co może sprawić różnicę dla firmy z branży e-commerce? Te pytania towarzyszą dyskusji ekspertów branżowych, którzy w serii trzech webinarów omawiają kluczowe trendy stojące przed firmami e-commerce w 2022r. → https://solutions.ups.com/rs/935-KKE-240/images/PL_5.mp4

Szacuje się, że 20% całkowitej sprzedaży e-commerce w 2022r. pochodzić będzie z handlu transgranicznego. Dlatego w pierwszym webinarze eksperci zastanawiają się jak wykorzystać szanse stwarzane przez handel międzynarodowy i przejść z poziomu lokalnego na globalny.

Innym elementem jest zwiększająca się świadomość konsumentów dotycząca konieczności ochrony środowiska, której w coraz większym stopniu zaczynają wymagać od firm. W związku z tym drugi webinar porusza kwestie rozwijania działalności e-commerce w sposób zrównoważony.

I trzecim obszarem jest omnichannel, który stał się kluczowy dla zaspokajania potrzeb współczesnych klientów. Sposób, w jaki firmy mogą wykorzystać te doświadczenia w celu zwiększenia wartości dla klientów, jest tematem dyskusji ostatniego webinaru w tej serii.

Rejestracja na stronie https://solutions.ups.com/pl-gobeyond.html?WT.mc_id=part2 zapewnia dostęp do wszystkich webinarów. Dodatkowo otrzymujemy kody rabatowe na wysyłkę międzynarodową i krajową za pomocą nowej platformy UPS dedykowanej MSP → www.ups.com/nadajpaczke