Od finansowania samolotów, po emisje obligacji korporacyjnych na rynkach zagranicznych. TMF Group, globalna firma świadcząca w Polsce usługi w obszarze kadr i płac, podatków i księgowości oraz sekretariatu korporacyjnego poszerzyła portfolio usług o te dedykowane klientom działającym na rynkach kapitałowych.

Spółka chce przenieść swoje międzynarodowe doświadczenie w obszarze rynków kapitałowych nad Wisłę.

– Na świecie jesteśmy jednym z największych globalnych, niezależnych dostawców usług zarządzania spółkami specjalnego przeznaczenia (SPV) oraz usług agencyjnych i powierniczych w odniesieniu do transakcji na rynkach kapitałowych. Co naturalne chcemy wykorzystać ten potencjał również w Polsce – mówi Joanna Romańczuk, Dyrektor Zarządzająca TMF Group w Polsce.

Polski zespół TMF Group może pomóc firmom działającym w Polsce m.in. w zarządzaniu, przez spółki specjalnego przeznaczenia (SVP) różnego rodzaju umowami leasingowymi oraz pożyczkowymi. Takie operacje prowadzi z powodzeniem na świecie współpracując z wieloma leasingodawcami, w tym zarówno z nowymi uczestnikami rynku, jak i z podmiotami o ustabilizowanej pozycji rynkowej, liniami lotniczymi, funduszami private equity, funduszami hedgingowymi i bankami.

Eksperci firmy wspomagają też firmom przy emisji obligacji korporacyjnych i realizacji szeroko zakrojonych strategii finansowania z wykorzystaniem różnorodnych struktur dłużnych.
Firma może pełnić też rolę agenta zabezpieczeń. W takim przypadku TMF Group administruje zabezpieczeniami na aktywach, takich jak środki pieniężne, papiery wartościowe, prawa własności (w tym własności intelektualnej), kontrakty lub inne.

Firma pomaga też w dostępie do środków pieniężnych pochodzących z rynków kapitałowych obsługując pożyczki dwustronne, wielostronne i konsorcjalne. W takich operacjach reprezentuje grupę pożyczkodawców udzielającą jednej pożyczki w ramach usługi pośrednictwa pożyczkowego lub bezpośredniego pożyczkodawcę, który udzielił wielu pożyczek.

Zespół ds. rynków kapitałowych TMF Group zajmuje się też administrowaniem finansowania złożonych projektów, a także projektami związanymi z sekurytyzacją.

Z ponad 9 tys. ekspertów TMF Group w 80 lokalizacjach, ponad pół tysiąca pracuje w polskim oddziale, jednym z największych firmy w regionie EMEA.

– Zapewniamy zintegrowane świadczenie usług w różnych jurysdykcjach i jedną osobę do kontaktu – posługującą się językiem klienta – w celu sprawnego zarządzania jego transakcjami – takimi możliwościami nie dysponuje na tę chwilę nikt w Polsce – tłumaczy Ewa Ogłozińska, odpowiadająca za praktykę Rynki Kapitałowe w TMF Group w Polsce.

Polski zespół TMF zajmujący się obsługą w zakresie rynków kapitałowych zlokalizowany jest w dwóch lokalizacjach – w Katowicach i w Warszawie.