Warszawski zespół międzynarodowej kancelarii Taylor Wessing świadczył kompleksowe doradztwo na rzecz BioMaxima S.A. w związku z przeniesieniem notowań spółki z NewConnect na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Był to pierwszy debiut na głównym rynku GPW w roku 2022.

Doradztwo Taylor Wessing obejmowało m.in. sporządzenie części prawnej oraz koordynację całości pracy nad prospektem, jak również doradztwo prawne związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW.

Projekt prowadził partner dr Jakub Pitera, wspierany przez Patrycję Sojkę (Associate). W skład interdyscyplinarnego zespołu weszli: w zakresie ekspertyzy dotyczącej prawa life sciences: dr Agnieszka Sztoldman (Senior Associate); w zakresie prawa pracy: partner Krystian Stanasiuk, wspierany przez Michała Zabosta (Associate); w zakresie prawa gospodarczego: Marta Janowska (Senior Associate), a w zakresie kwestii podatkowych: of Counsel Marcin Zimny.

„Jesteśmy dumni z zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni przez BioMaxima S.A. w tak strategicznej decyzji dotyczącej rozwoju, jak przejście na rynek podstawowy GPW. Jako prawnicy cieszymy się mogąc wspierać naszych klientów w ich rozwoju, szczególnie w zakresie sektora life sciences, w którym nasza kancelaria posiada doceniane na rynku wieloletnie doświadczenie,” powiedział dr Pitera.

BioMaxima S.A. jest polskim producentem podłoży mikrobiologicznych, odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, w tym testów w kierunku obecności SARS-CoV-2. Dystrybuuje też produkty światowych firm diagnostycznych. Jej klientami są firmy działające na rynku medycyny laboratoryjnej, weterynaryjnej i przemysłowej. Dostarcza produkty do ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz eksportuje je na ponad 60 rynków na świecie. Na NewConnect obecna była od 2010 r.