Ponad połowa Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy kupiła coś z drugiej ręki – wynika z cyklicznego Barometru Providenta, przeprowadzonego z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Jak co roku w marcu Provident Polska publikuje wyniki badań na temat zachowań konsumenckich Polaków.

Coraz chętniej dajemy rzeczom drugie życie

Niemal 60 proc. respondentów Barometru Providenta twierdzi, że w ciągu ubiegłego roku oddało lub sprzedało należące do siebie nieużywane już przedmioty, przy czym 15 proc. zadeklarowało, że robi to regularnie. Postawy wobec dawania drugiego życia przedmiotom, których już nie potrzebujemy, kształtowały się podobnie w ubiegłym roku. Podczas ostatniej edycji badania także ok. 60 proc. ankietowanych twierdziło, że, zgodnie z ideą less waste, zamiast wyrzucić zbędne dla nich rzeczy, sprzedało je lub oddało.

Warto zauważyć jednak, że w ciągu ostatniego roku nieco zmieniło się nastawienie Polaków do kupowania z drugiej ręki. Coraz częściej decydujemy się na taki nabytek. Aż 51,6 proc. respondentów zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonało zakupu używanych rzeczy. To wzrost o 8,8 pp. w porównaniu z poprzednią edycją badania. Niemal 13 proc. ankietowanych zadeklarowało, że kupowało rzeczy z drugiej ręki tak samo często jak nowe, a podobny odsetek stwierdził, że używane przedmioty znajdowały się w jego koszyku nawet częściej niż nowe.

W ostatnich latach możemy obserwować znaczące zmiany zachowań konsumenckich. Życie zgodnie z ideą less waste jest odbierane jako wyraz odpowiedzialności, szczególnie wobec środowiska naturalnego. Dawanie drugiego życia przedmiotom jest nie tylko oszczędne, ale też modne – zauważa Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska. – Już wcześniej chętnie włączaliśmy znowu w obieg własne rzeczy, które nie były nam potrzebne. Wyniki tegorocznego Barometru Providenta pokazują, ze coraz więcej osób przekonuje się także do kupowania z drugiej ręki.

Młodzi najchętniej kupują używane rzeczy

Podejście do kupowania przedmiotów z drugiej ręki zależy od wieku respondentów – im są starsi, tym rzadziej decydują się na nabycie używanych przedmiotów. Wśród najmłodszych badanych w wieku 18-24 lat, zaledwie co trzeci w ubiegłym roku nie kupił nic na rynku wtórnym. Wśród ankietowanych 55+ deklaruje tak aż 65,2 proc. Podobnej zależności nie możemy jednak zaobserwować w przypadku postaw wobec wyprzedawania własnych szaf.

Podobnie jak w ubiegłym roku kobiety częściej przyznają, że kupują na rynku wtórnym – 52,5 proc. respondentek oraz 50,7 proc. respondentów zadeklarowało, że w ciągu ubiegłego roku nabyli przedmioty z drugiej ręki. Kobiety znacznie częściej sprzedają także swoje niepotrzebne rzeczy. W okresie, o który pytano, takiej transakcji przynajmniej raz dokonało 64,9 proc. badanych kobiet oraz 53,6 proc. mężczyzn.

Cena wciąż najważniejsza. Zaraz potem jakość

Jak wynika z Barometru Providenta, dokonując zakupu, najwięcej uwagi poświęcamy cenie produktu – deklaruje tak niemal 87 proc. ankietowanych. Rok temu Polacy także twierdzili, że cena jest najważniejszym czynnikiem, ale wskazał ją o 3 pp. mniejszy odsetek respondentów. Na drugim miejscu, znów tak samo jak w 2021 r., znalazła się jakość. Stawia na nią 83,4 proc. ankietowanych. Zmiana nastąpiła dopiero na ostatnim miejscu na podium, które zajął wizerunek producenta. Na tę kwestię uwagę zwraca 22,4 proc. Polaków. Rok temu trzecim najważniejszym czynnikiem była estetyka opakowania.

Nie bez znaczenia pozostają także kwestie związane z etyką biznesu. 14 proc. respondentów sprawdza, czy opakowanie nadaje się do recyklingu, a 8,4 proc. kieruje się tym, czy biznes producenta jest etyczny w zakresie np. przestrzegania praw pracowniczych. Dla 7,5 proc. istotne są  ekologiczne działania firmy.

O badaniu:

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae Sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1027 dorosłych Polaków, na przełomie lutego i marca 2022 roku.