1 marca 2022 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało uchwalenie w najbliższych dniach specustawy, która ułatwi obywatelom Ukrainy zalegalizowanie pobytu i podjęcie pracy w Polsce.

Zgodnie z informacjami prasowymi, specustawa skróci ścieżkę dostępu do polskiego rynku pracy. Każdy obywatel czy obywatelka Ukrainy, którzy po 24 lutego br. przekroczyli granicę z Polską, otrzymają tzw. pieczątkę, która uprawni ich do legalnego pobytu w Polsce, podjęcia pracy i pobierania świadczeń społecznych.

Pracodawca będzie z kolei zobowiązany do dopełnienia tylko jednej formalności – poinformowania lokalnego powiatowego urzędu pracy, że dany obywatel Ukrainy został u niego zatrudniony. Nie będzie konieczności podejmowania żadnych innych działań.

Jak tylko poznamy więcej szczegółów dot. specustawy, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

Zapoznaj się z obowiązującymi obecnie zasadami zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce >>