SIGNIUS  dołączył do EWC – Konsorcjum EU Digital Identity Wallet, wybranego przez Komisję Europejską do udziału w pilotażach na dużą skalę, dotyczących wprowadzenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Wspólnie z ponad 60 uczestnikami pilotażu – partnerami EWC z różnych krajów europejskich, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, SIGNIUS będzie miał realny wpływ na stworzenie zrównoważonego ekosystemu spełniającego potrzeby obywateli Europy i przyczyni się do zdecydowanego postępu w transformacji cyfrowej.

Tożsamość cyfrowa dla wszystkich Europejczyków

Portfel EUDI jest elementem proponowanego rozporządzenia eIDAS 2.0., które zapewni wszystkim obywatelom Europy dostęp do zaufanej tożsamości cyfrowej zapewnianej przez ich administracje rządowe i akceptowanej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i EFTA.

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej ma być bezpiecznym i innowacyjnym narzędziem przyszłości. Będą mogli korzystać z niego obywatele, mieszkańcy i przedsiębiorstwa w całej UE na potrzeby weryfikacji tożsamości lub potwierdzenia informacji osobowych. Europejską tożsamość cyfrową będzie można wykorzystywać zarówno online, jak i offline, w różnych usługach publicznych i prywatnych w całej UE (w tym m.in. bankowość elektroniczna, podróże, podpisy kwalifikowane, usługi administracyjne).

Rola Konsorcjum EWC i SIGNIUS w pilotażu

Komisja Europejska stworzyła program rozwoju ekosystemu Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości w ramach projektów pilotażowych na dużą skalę. Pilotaże te będą zarządzane przez międzynarodowe konsorcja, jak np. EWC, reprezentujące różne organizacje tworzące usługi w zakresie wydawania portfeli, czy też usług zaufania.

Pilotaż, w którym SIGNIUS będzie zaangażowany, koncentruje się na wykorzystaniu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej w kontekście podróży i mobilności obywateli – np. dostarczanie informacji pasażerskich, zakup towarów i usług, czy też zaufane interakcje biznesowe. Skupi się na sytuacjach, które są kluczowe dla życia ludzi, zidentyfikowane zostaną bariery i czynniki umożliwiające przyjęcie i zwiększenie skali portfela. W ramach pilotażu oceniane będą różne scenariusze istotne dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów, takie jak np. bezpieczny handel elektroniczny i transakcje między przedsiębiorstwami.

-To dla nas ogromne wyróżnienie, a jednocześnie potwierdzenie, że jesteśmy w stanie świadczyć usługi ogólnoeuropejskie na wysokim poziomie i wspierać rynek technologii cyfrowych. Jesteśmy jedyną firmą technologiczną z Polski, która została wybrana do tego prestiżowego, ogólnoeuropejskiego i przełomowego projektu – komentuje Jack Piekarski, współzałożyciel i VP Sales SIGNIUS S.A.

Harmonogram pilotażu na 2023

Start pilotażu zaplanowany jest na początek 2023 roku. W najbliższych tygodniach konsorcjum EWC będzie dopracowywać zgłoszone koncepcje, a po ich zatwierdzeniu rozpocznie realizację pilotażu wzorcowego. SIGNIUS będzie odgrywał tu istotną rolę, dostarczając użytkownikom centralną platformę ze zintegrowanymi usługami do identyfikacji, potwierdzania uprawnień i podpisem elektronicznym.

Po zakończeniu implementacji wzorcowej, SIGNIUS zaprezentuje wyniki publicznie w drugiej połowie 2023 r.

O EWC

EWC jest kierowane przez szwedzkie i fińskie władze rządowe i wspierane przez odpowiednich ekspertów branżowych z branży turystycznej i płatniczej, a także dużą liczbę partnerów technologicznych z doświadczeniem w zakresie tożsamości cyfrowej, usług zaufania, aplikacji portfelowych i integracji tych technologii z usługami online.

Author

  • SIGNIUS

    SIGNIUS oferuje szerokie spektrum rozwiązań zgodnych z rozporządzeniem unijnym eIDAS: nowoczesną platformę do zdalnego podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym i zaawansowanym, kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, zdalną wideoweryfikację klienta i znacznik czasu. Tworzymy innowacyjne technologie napędzające transformację cyfrową i wspierające rozwój przedsiębiorstw. Centrala Spółki mieści się w Poznaniu, a biura sprzedaży w Warszawie i Berlinie.