28 luty 2023

BPCC wraz z firmami członkowskimi; Aga Podgajna Architekci i cmT, zorganizowali spotkanie robocze dla członków z branży nieruchomości i budownictwa z przedstawicielem Miasta Stołecznego Warszawy, w celu omówienia miejskiego planowania przestrzennego i sposobów poprawy komunikacji między dwoma sektorami.

Opierając się na studiach przypadków z Warszawy i całej Wielkiej Brytanii, spotkanie nakreśliło obszary, w których można poprawić współpracę między władzami lokalnymi a inwestorami z sektora prywatnego, co zaowocowało wysokiej jakości nowymi inwestycjami i projektami, dzięki czemu miasto może być bardziej otwarte i atrakcyjne dla ludzi.

Członkowie BPCC, zwłaszcza ci z sektora usług outsourcingowych, uważają, że coraz ważniejsze staje się zatrzymywanie wykwalifikowanych pracowników. W tym kontekście przyciąganie inwestycji z centrów IT i centrów usług wspólnych staje się wysoce konkurencyjne, a miasta chcą pokazać coraz bardziej międzynarodowej sile roboczej, że są doskonałym miejscem do życia i pracy.

Po powitaniu gości przez gospodarza wydarzenia, członka zarządu firmy cmT, Jerzego Binkiewicza, główny doradca BPCC, Michał Dembinski, przedstawił kontekst zagadnienia z punktu widzenia pracodawców korporacyjnych, dla których czynniki demograficzne Polski sprawiają, że coraz trudniej jest konkurować o pracowników.

Monika Konrad, zastępczyni dyrektora warszawskiego Wydziału architektury i planowania przestrzennego, przedstawiła wizję stolicy na przyszłość – miasta policentrycznego, oferującego komfort lokalnego życia. Jej prezentacja pokazała, jak Warszawa może stać się miastem wielu 15-minutowych dzielnic – gdzie wszystkie potrzeby życiowe znajdują się w odległości 15-minutowego spaceru lub jazdy rowerem od domu. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców Warszawy, pani Konrad zasugerowała, że pojęcia “bliskie” i “dalekie” zależą od miejsca zamieszkania; mieszkańcy centrum miasta określają “blisko” jako półgodzinny spacer, ci, którzy mieszkają na przedmieściach, mówią, że “blisko” oznacza 11 minut” od hotelu, podczas gdy mieszkańcy bardziej odległych przedmieść, całkowicie zależni od samochodu, zdefiniowali “blisko” jako zaledwie siedem minut jazdy od domu.

Populacja Warszawy, miasta liczącego 2 225 000 mln mieszkańców, wzrosła o 300 000 tys. w ciągu ostatniego roku i nadal się zmienia w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Chociaż gęstość zaludnienia Warszawy nie jest wysoka, ze względu na obfite tereny zielone, powierzchnia mieszkalna na osobę na poziomie 32m2 wynosi około trzech czwartych średniej UE, która jest na poziomie 42m2. Kolejnym wyzwaniem jest zmiana klimatu; efekt miejskiej wyspy ciepła sprawia, że Warszawa jest od 1°C do 4°C cieplejsza niż okolica. Ekstremalne zjawiska pogodowe są częstsze, a centrum Warszawy prawie wyschło. Pani Konrad powiedziała, że renesans urbanistyczny Warszawy przyniesie więcej zabudowy wielofunkcyjnej, więcej terenów zielonych dla świeżego powietrza i rekreacji, a przede wszystkim więcej “lokalności”.

Kinga Nowakowska, dyrektorka operacyjna Grupy Capital Park, przedstawiła prezentację wielokrotnie nagradzanej Fabryki Norblina, której realizacja trwała osiem lat. Transformacja polegała na przekształceniu 19-wiecznego kompleksu fabrycznego w wielofunkcyjny kompleks rozrywkowy z 27-oma różnymi barami, restauracjami i kawiarniami, a także sklepami i kinem, koncentrując się na muzyce na żywo i funkcjonując jako przestrzeń publiczna dla lokalnych mieszkańców, a także pracowników biur zbudowanych powyżej. Pani Nowakowska podkreśliła, że w ramach tego rozwoju można było wprowadzić więcej ulepszeń dla odwiedzających tę część miasta, gdyby istniał lepszy dialog między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Na przykład nie ma zielonego korytarza między nim a wielofunkcyjnym osiedlem Browarów Warszawskich, zlokalizowanych o jedną przecznicę na północ.

Aga Podgajna skupiła się na doświadczeniach z Wielkiej Brytanii, pokazując, w jaki sposób lokalne przepisy dotyczące planowania zostały dostosowane w sposób, aby odzwierciedlić równowagę potrzeb między mieszkańcami a deweloperami. Opisała miejsce kodeksów projektowych i masterplanów, porównując je z polską praktyką oraz istotną rolę konsultacji społecznych. Pani Podgajna zdefiniowała również pojęcie “placemakingu”, które obejmuje tworzenie lokalnych ośrodków, które dawałyby początek lokalnym społecznościom i pielęgnowały je, we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i sektorem publicznym. Wspomniała o znaczeniu “strategii przejściowych” – co zrobić z gruntami przeznaczonymi na kolejne etapy rozwoju, zanim zostaną faktycznie zagospodarowane.

Po prezentacjach odbyła się ożywiona i fascynująca dyskusja przy okrągłym stole, do której dołączyli Witold Zatoński, założyciel Syrena Real Estate (deweloper wielofunkcyjnego budynku, w którym cmT ma swoje biura) oraz Rela Juraszyńska z cmT, pokazując praktyczne przykłady poprawy dialogu między sektorem publicznym i prywatnym. Poruszono wiele interesujących wątków – jeden dotyczył podziemnych mediów – wszystkich kabli i rurociągów – oraz tego, że nie ma wspólnego myślenia na ten temat, ponieważ każdy kanał podlega poszczególnym dostawcom usług. Omówiono również rolę BIM – modelowania informacji o budynku – w udostępnianiu danych podczas faz planowania oraz budowy i rozwoju.

Coraz większe znaczenie będzie miało ESG. Uczestnicy usłyszeli o warszawskim parku biznesowym, w którym ponad 1 500 miejsc parkingowych zostało zamienionych w zielony park dla mieszkańców. To jest kierunek na przyszłość, podkreślający prymat pieszego i rowerzysty nad kierowcą w mieście.

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego są odpowiedzialni za powodzenie nowych inwestycji wpływających na atrakcyjność miast, wzrost gospodarczy i społeczny, tworzenie nowych miejsc pracy, osiedli mieszkaniowych i przestrzeni godnych XXI wieku; deweloperzy, władze lokalne, urzędnicy, mieszkańcy, architekci, konsultanci i kierownicy projektów. Kluczem do sukcesu wydaje się być konieczność otwartego dialogu i współpracy – znalezienie odpowiedniej i odpowiedzialnej równowagi między ekonomią inwestycji a budową projektów miastotwórczych, z których wszyscy możemy być dumni.

Wydarzenie zgromadziło pełną salę; przedstawicieli sektora publicznego, inwestorów, pracodawców, doradówi nieruchomości i pozostałych zainteresowanych uczestników procesów inwestycyjnych, aby omówić wspólne działania potrzebne do tworzenia razem miejsc spełniających oczekiwania przyszłych użytkowników i odpowiadających na wyzwania naszych czasów.

Doświadczeniami  z Warszawy będziemy chcieli podzielić się się w innych regionach – mamy nadzieję, że BPCC powtórzy to wydarzenie w innych miastach, w których jego członkowie mają dużą liczbę pracowników, tak, aby uczynić je miejscami, w których pracownicy czują się szczęśliwie.

Prezentacje:

Kolektywne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju (22mb)

Jak uzyskać wygodną lokalność? (14mb)

Author