Wyniki wyszukiwania

108 wyników pasuje do frazy "Wardyński & Wspólnicy?q=Wardyński & Wspólnicy"

Sortuj według:
2012-08-07

Nowa lista wspólników może już nie wystarczyć

SummaryW swojej najnowszej uchwale z dnia 6 czerwca 2012 r. (III CZP 22/12) Sąd Najwyższy uznał, iż w postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS) danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10 % kapitału zakładowego (tylko tacy wspólnicy podlegają wpisowi do KRS), sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziału lub jego części.

Kategoria: Publikacje Typ: Artykuły
2016-06-20, 09:00

Zmowy przetargowe - mit czy rzeczywiste zagrożenie?

Konferencja ICC Polska

Kategoria: Wydarzenia

Clifford Chance

Clifford Chance jest wiodącą międzynarodową kancelarią prawniczą zatrudniającą ponad 3200 prawników w 35 centrach biznesowych i finansowych na całym świecie. Kancelaria świadczy wszechstronne usługi doradcze w zakresie prawa spółek, prawa handlowego i bankowego w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Kancelaria Clifford Chance otworzyła swoje biuro w Warszawie w roku 1992. Obecnie pracuje w niej ponad 90 prawników, w tym 6 partnerów. Większość naszych prawników posiada uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce, kilku w Polsce i innej jurysdykcji, wszyscy biegle posługują się językiem angielskim. Jesteśmy kancelarią pierwszego wyboru dla wielu liderów polskiego rynku: spółek z kapitałem polskim i zagranicznym działających w wielu sektorach gospodarczych, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji finansowych. Możemy poszczycić się również pracą dla instytucji rządowych i samorządowych w Polsce, spółek Skarbu Państwa oraz państwowych banków i funduszy majątkowych. Realizowane przez nas projekty przyczyniły się do zbudowania przez nas pozycji lidera polskiego rynku usług prawniczych. Ranking Chambers Europe 2016 klasyfikuje naszą kancelarię jako doradcę prawnego numer 1 w Polsce w następujących dziedzinach: Bankowość i finanse; Prawo spółek oraz transakcje fuzji i przejęć; Dłużne rynki kapitałowe; Prawo budowlane; Postępowania sporne; Prywatne inwestycje kapitałowe; Projekty infrastrukturalne; and Restrukturyzacja zadłużenia i upadłość.

Kategoria: Członkowie
2017-01-02

Najważniejsze zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku.

SummaryZespół prawników Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, przygotował zestawienie najważniejszych zmian z zakresu podatków i prawa gospodarczego, które mają wejść w życie w 2017 roku.

Kategoria: Publikacje Typ: Artykuły
2018-06-12, 09:00

Forum Rynku Nieruchomości

Rynek biurowy w miastach regionalnych rozwija się w błyskawicznym tempie. O ile jednak do niedawna niekwestionowanym liderem niemal pod każdym względem pozostawał Kraków, na koniec września pierwsze miejsce pod względem wynajętej powierzchni i podaży w budowie przypadło Wrocławiowi. Równie szybko rozwija się rynek magazynowy pozostający pod silnym wpływem e-commerce, które generuje wysoką dynamikę po stronie popytowej. Zwiększony popyt stanowi z kolei  impuls do kolejnych inwestycji.

Kategoria: Wydarzenia
2018-09-27, 09:30

Przyszłe trendy w podróżach służbowych - czas stanie się najcenniejszym towarem!

Technologia nigdy nie wyprze całkowicie potrzeby organizowania konferencji biznesowych i spotkań "twarzą w twarz".

Kategoria: Wydarzenia
2019-02-28, 09:00

Dokumentacja pracownicza na nowych zasadach

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy zaprasza na seminarium

Kategoria: Wydarzenia
2020-03-25, 00:00

Strefa Wsparcia - STOP COVID-KRYZYS PORTAL

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jako instytucja otoczenia biznesu, która oprócz bieżącego wsparcia w zakresie pozyskania pomocy publicznej od zawsze towarzyszy Państwu we wszelkich inicjatywach okołobiznesowych, podejmuje nowe działanie w tym szczególnie trudnym dla przedsiębiorców czasie.

Kategoria: Newsy
2020-03-27, 00:00

Działalność gospodarcza w czasach pandemii – nowe treści kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy przygotowała na bieżąco aktualizowaną stronę, na której prosto i konkretnie pisze o tym, jak prowadzić działalność gospodarczą podczas pandemii.

Kategoria: Newsy