Wyniki wyszukiwania

301 wyników pasuje do frazy "Deloitte"

Sortuj według:
2022-09-27, 12:00

Otwarte szkolenie on-line: Jak rozlicza się prosument od 1 kwietnia 2022?

Od 1 kwietnia 2022 r. obok systemu opustów służącego rozliczaniu dotychczasowych prosumentów wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach pojawił się net-billing, czyli nowy system rozliczeń prosumentów przeznaczony przede wszystkim dla nowych mikroinstalacji, ale także dla tych prosumentów, którzy zdecydują się na zmianę systemu rozliczeń. Wprowadzenie net-bilingu wiązało się z wieloma emocjami, ponieważ jest on postrzegany jako mniej korzystny dla prosumentów oraz bardzo skomplikowany. Odnawialne źródła energii nadal cieszą się jednak dużym zainteresowaniem odbiorców, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przedsiębiorstwach.

Kategoria: Wydarzenia
2022-07-21, 00:00

Niemal połowa konsumentów w Polsce obawia się, że nie uda im się uregulować najbliższych płatności

Nieustannie rośnie niepokój inflacyjny w Polsce i na świecie, a po okresie wyraźnej poprawy nastrojów dotyczących zagrożenia zdrowotnego, ten trend nie jest już tak dynamiczny. Jednocześnie wydaje się, że Polacy oswoili najpoważniejsze obawy dotyczące wpływu wojny w Ukrainie na ich codzienne życie - wynika z ostatniej edycji badania Global State of the Consumer Tracker, opracowanego przez firmę doradczą Deloitte. Choć nadal utrzymuje się powszechne zaniepokojenie konsekwencjami wojny, o kolejne 3 p.p. spadł odsetek oceniających je jako bardzo poważne, a za umiarkowane uważa je już tylko co piąty ankietowany.

Kategoria: Newsy
2022-06-29, 00:00

W Polsce 60 proc. konsumentów ocenia, że podwyżki cen nie do końca odzwierciedlają skalę inflacji

W czerwcowej edycji badania Global State of the Consumer Tracker, opracowanego przez firmę doradczą Deloitte, widać wyraźnie, że po okresie, gdy wojna w Ukrainie generowała poważne obawy dotyczące sfery politycznej czy społecznej, teraz na pierwszy plan wybija się niepewność finansowa – tak deklaruje 63 proc. ankietowanych w Polsce. Z drugiej strony jednak, choć obawy inflacyjne na świecie nadal powoli rosną – odsetek respondentów z Polski zaniepokojonych wzrostem cen spadł o 3 p.p. i jest o 5 p.p. mniejszy niż średnia globalnie.

Kategoria: Newsy
2022-06-23, 00:00

Raport Broadband Consumer Survey 2022

Przeprowadzone w kwietniu 2022 r. badanie Deloitte pokazuje, że blisko co drugi ankietowany z Polski posiadający dostęp do Internetu szerokopasmowego korzysta obecnie z łączy cechujących się deklarowanym transferem powyżej 100 Mb/s, a blisko 70 proc. posiada połączenia o prędkości powyżej 50 Mb/s. Z usług o niższych parametrach dostępu szerokopasmowego częściej korzystają mieszkańcy mniejszych miast i terenów wiejskich, ale nie są to duże różnice. W konsekwencji, co trzeci ankietowany w badaniu Deloitte wyraża wątpliwość, czy potrzebuje łączy o większej przepustowości do użytku domowego.

Kategoria: Newsy
2022-06-22, 10:00

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) Zasady raportowania, obowiązki formalne, doświadczenia i praktyka

Regulacje MDR (Mandatory Disclosure Rules) nałożyły kolejny obowiązek sprawozdawczy na polskich podatników. Pomimo, że przepisy te weszły w życie ponad trzy i pół roku temu, ich interpretacja oraz praktyczne stosowanie przez podatników nadal powoduje wiele trudności.

Kategoria: Wydarzenia
2022-06-16, 00:00

Co drugi badany polski pracownik zamierza zmienić pracę w ciągu najbliższego pół roku

Zjawisko Wielkiej Rezygnacji, które pojawiło się w czasie pandemii, nie znika. Wbrew powszechnej opinii nie chodzi tylko o zarobki – dla dziewięciu na dziesięciu ankietowanych rozwój zawodowy jest jednym z głównych powodów decyzji o porzuceniu dotychczasowego pracodawcy. W odpowiedzi na rosnącą rotację kadr przedsiębiorcy podejmują działania mające na celu poprawę wizerunku firmy oraz intensyfikację procesu rekrutacyjnego. Zamiast tego, powinni zacząć od rozpoznania właściwych potrzeb pracowników i podjąć działania mające na celu ich zaspokojenie – wynika z raportu Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

Kategoria: Newsy
2022-06-13, 00:00

W pierwszym roku działalności Fundacja Deloitte pozytywnie wpłynęła na życie ponad 100 tys. osób

22 zrealizowane akcje z obszaru filantropii, edukacji oraz klimatu. 162 pracowników Deloitte, którzy przeznaczyli blisko 5,1 tys. godzin na wolontariat oraz działania pro bono. 50 oddolnych inicjatyw pracowniczych związanych z pomocą dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Oto jak wyglądało pierwszych dwanaście miesięcy działalności Fundacji Deloitte Polska.

Kategoria: Newsy
2022-06-09, 00:00

Finał I edycji Best Managed Comapnies Poland | Deloitte wyróżnił najlepiej zarządzane firmy prywatne w Polsce

Dla zwycięzców to potwierdzenie rezultatów wieloletniej pracy oraz możliwość dołączenia do prestiżowej globalnej społeczności Best Managed Companies.

Kategoria: Newsy
2022-06-07, 10:00

Regulacje UE o ochronie sygnalistów a nowe obowiązki przedsiębiorców

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia Prawa Unii („Dyrektywa”) nałożyła na państwa członkowskie nowe obowiązki, których celem ma być poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Implementacja przepisów Dyrektywy do polskiego porządku prawnego wiązać się będzie z nałożeniem także na przedsiębiorców nowych obowiązków, zmierzających do zapewnienia funkcjonowania systemu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób, które takich zgłoszeń dokonują (tzw. „sygnalistów”). 

Kategoria: Wydarzenia
2022-06-02, 00:00

Najwięcej awansów partnerskich w Deloitte od początku istnienia firmy na polskim rynku

Grono partnerów Deloitte powiększyło się właśnie o 14 osób, co jest największą liczbą awansów na najwyższe stanowiska w historii firmy na polskim rynku. Nowi partnerzy mogą pochwalić się nie tylko doświadczeniem zawodowym, bogatym portfolio klienckim i wiedzą merytoryczną, ale też zgodnie podkreślają przywiązanie do wartości kluczowych dla firmy, takich jak: zrównoważone podejście do biznesu, poczucie wspólnoty i troska o współpracowników oraz wzajemny szacunek.

Kategoria: Newsy