Wyniki wyszukiwania

210 wyników pasuje do frazy "KPMG"

Sortuj według:
2022-02-03, 00:00

Wzrost liczby zarejestrowanych samochodów osobowych w Polsce w 2021 roku

W 2021 roku w Polsce zarejestrowano 446,6 tys. nowych samochodów osobowych – o 4,3% więcej w porównaniu do 2020 roku. Wzrost rejestracji dotyczy również aut dostawczych (+23,9%), ciężarowych (+58,1%) oraz przyczep i naczep, których zarejestrowano o blisko 95% więcej r/r. Dynamiczne tempo wzrostu utrzymuje segment samochodów osobowych z napędami alternatywnymi. W 2021 roku w Polsce liczba rejestracji samochodów tego typu wyniosła 152 tys. i była wyższa o 82% niż w 2020 roku. W całym 2021 roku w Polsce wyprodukowano ogółem 437,4 tys. pojazdów, co oznacza spadek o 3,1% r/r i przedłużenie trwającego od 4 lat z rzędu spadkowego trendu. Najbardziej zmniejszyła się produkcja samochodów osobowych – o 7,2%.

Kategoria: Newsy
2022-01-19, 09:00

12. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG (19.01.2022)

Podczas wydarzenia eksperci KPMG omówią zagadnienia i trendy, które mają kluczowy wpływ na agendy zarządzających i osób odpowiedzialnych za funkcje finansowo-podatkowe firm w Polsce. Kongres odbędzie się w formule online.

Kategoria: Wydarzenia
2021-12-15, 00:00

Raport: Perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, do 2050 roku Europa ma być pierwszym na świecie kontynentem neutralnym klimatycznie. Sfinansowanie transformacji gospodarki na niskoemisyjną wymaga ogromnych inwestycji, do realizacji których niezbędna będzie aktywizacja zarówno sektora rządowego i samorządowego, jak też prywatnego. Instrumentem wspierającym osiągnięcie założonych celów klimatycznych mogą być zielone obligacje, których rynek rozwija się dynamicznie w ostatnich latach. W Europie wolumeny zielonych emisji w ujęciu rocznym rosną nieprzerwanie od 2014 roku, a w latach 2014-2020 wyemitowano łącznie zielone obligacje o nominale 1 747 mld złotych. Polska była pierwszym krajem na świecie, który w 2016 roku wyemitował zielone obligacje skarbowe na kwotę 750 mln euro. Jak wynika z raportu KPMG w Polsce przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Finansów, nasz rynek charakteryzuje się znaczącym potencjałem do dalszego rozwoju emisji zielonych obligacji korporacyjnych i komunalnych.

Kategoria: Newsy
2021-12-13, 00:00

Prezesi największych firm planują alianse strategiczne i szukają oszczędności w outsourcingu

Dyrektorzy generalni spodziewają się dynamicznego rozwoju swoich organizacji i z optymizmem patrzą w przyszłość. Są świadomi transformacji cyfrowej, jaka dzieje się na ich oczach – 64% ankietowanych przez KPMG CEO z Polski zamierza inwestować w nowe technologie, aby zapewnić rozwój biznesu w nowej rzeczywistości. Blisko połowa respondentów zamierza zwiększać zatrudnienie w swoich firmach. Spośród strategii wspierających rozwój organizacji badani prezesi z Polski najczęściej wskazują alianse strategiczne z podmiotami trzecimi i outsourcing. Z roku na rok kwestie związane z ESG zyskują na znaczeniu zarówno dla przedsiębiorstw i instytucji, jak i całej gospodarki. Aż 72% ankietowanych dyrektorów generalnych największych spółek w Polsce, którzy wzięli udział w badaniu chce utrwalić zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

Kategoria: Newsy
2021-12-08, 00:00

Współpraca polsko-katarska z potencjałem rozwoju

Do 2015 roku import towarów z Kataru do Polski obejmował głównie materiały polimerowe, a bilans handlowy dla Polski pozostawał do tego czasu dodatni. Katarsko-polskie stosunki handlowe nasiliły się w ciągu ostatnich kilku lat za sprawą rozpoczęcia dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) w 2015 roku. W 2020 roku, w wyniku kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 eksport do Polski zmniejszył się do 538 milionów dolarów. Z kolei Polska dostarczyła w 2020 roku do Kataru towary o wartości 90 mln dolarów – z czego 85% stanowiły towary przemysłowe.

Kategoria: Newsy
2021-12-07, 00:00

Udział pojazdów elektrycznych w rynku gwałtownie rośnie. Ich popularność wśród klientów zależy od inwestycji w infrastrukturę szybkiego ładowania

Ponad połowa menedżerów globalnych firm motoryzacyjnych jest przekonanych, że do 2030 roku udział pojazdów elektrycznych w rynku gwałtownie wzrośnie – wynika z globalnego badania KPMG. Jednocześnie zdaniem przedstawicieli kadry menedżerskiej firm motoryzacyjnych kwestie związane z łańcuchem dostaw i niedoborem siły roboczej są bardzo niepokojące.

Kategoria: Newsy
2021-11-24, 00:00

Spójność i aktualność danych ESG istotnym wyzwaniem dla instytucji finansowych

Wysokiej jakości dane z zakresu ESG (czynniki związane ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością oraz ładem korporacyjnym) mają kluczowe znaczenie dla instytucji finansowych na całym świecie. Jednak w wyniku braku standaryzacji danych oraz braku spójności w definicjach ESG, wiele organizacji z sektora usług finansowych stoi obecnie przed szerokim spektrum wyzwań, wśród których można wymienić przede wszystkim: zachowanie spójności, wiarygodności i aktualności ujawnianych danych ESG oraz trudności z ich porównaniem z uwagi na wiele sposobów ich prezentacji. Kwestie związane z ESG dają jednocześnie instytucjom finansowym nowe możliwości – w zakresie budowania wartości, tworzenia nowych produktów oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

Kategoria: Newsy
2021-10-28, 14:00

The 1st BPCC Female Leadership Forum

We are pleased to invite you to the 1st BPCC Female Leadership Forum, focused on women`s contribution to solving the challenges of today’s hectic reality. The event is about discussing our ‘what, when, how and why' and sharing it with the world.

Kategoria: Wydarzenia
2021-10-19, 00:00

Branża motoryzacyjna może ponieść 80% ogółu strat wywołanych brakiem półprzewodników

Branża motoryzacyjna, która była jednym z najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 sektorów gospodarki obecnie mierzy się z brakiem półprzewodników do produkowanych nowych samochodów osobowych. Chociaż rynek motoryzacyjny odpowiada za zaledwie około 10% światowego zapotrzebowania na półprzewodniki, to według szacunków, branża ta może ponieść nawet 80% ogółu strat wywołanych problemami z ich dostępnością.

Kategoria: Newsy
2021-10-12, 00:00

15 nowych Partnerów w KPMG w Polsce

Grono Partnerów KPMG w październiku br. powiększyło się o 15 doświadczonych profesjonalistów w Departamentach: Audytu, Financial Services, Deal Advisory oraz Doradztwa Podatkowego. Nominacje partnerskie są wynikiem konsekwentnego rozwoju firmy oraz stałego poszerzania oferty usług odpowiadających na potrzeby klientów w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

Kategoria: Newsy