Wyniki wyszukiwania

207 wyników pasuje do frazy "KPMG"

Sortuj według:
2020-05-21, 10:00

Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych

Konferencja online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”.

Kategoria: Wydarzenia
2020-06-09, 10:00

Restrukturyzacja firmy lub upadłość

Konferencja online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”

Kategoria: Wydarzenia
2020-05-21, 00:00

Pandemia COVID-19 ma daleko idące konsekwencje dla sprawozdawczości finansowej

Nawiązuje do sesji pt. „Raportowanie finansowe w nowej rzeczywistości gospodarczej”, która odbyła się 21 maja 2020 r. podczas konferencji online z cyklu „KPMG (e)Forum – Biznes w czasach pandemii”

Kategoria: Newsy
2020-05-26, 00:00

Aktualności KPMG dla biznesu

KPMG podejmuje szereg działań, polegających na dzieleniu się merytoryczną wiedzą ekspertów KPMG na temat wprowadzanych zmian istotnych dla przedsiębiorców oraz przedstawieniu praktycznych rozwiązań, które pomagają firmom prowadzić biznes w czasie kryzysu. Wszystkie materiały przygotowane przez ekspertów KPMG dostępne są na stronie kpmg.pl oraz na dedykowanej stronie agregującej aktualne publikacje związane z pandemią COVID-19 „Rozwiązania dla biznesu na czas COVID-19”.   Masz pytanie? Wyślij e-mail na adres mampytanie@kpmg.pl, a ekspert KPMG udzieli odpowiedzi.

Kategoria: Newsy
2020-06-04, 00:00

Zielone regulacje i inwestycje receptą na odbudowę odpornej gospodarki

W związku z działaniami podejmowanymi w celu ożywienia gospodarek dotkniętych epidemią COVID-19 coraz częściej postuluje się, że najskuteczniejszą odpowiedzią na kryzys będzie zielona gospodarka odporna na potencjalne przyszłe zawirowania. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, sieć Network for Greening the Financial System zrzeszająca banki centralne i nadzorców, przedstawiciele państw oraz stowarzyszenia przedsiębiorców apelują, by wprowadzając pakiety stymulacyjne nie zaprzepaścić dotychczasowych starań o przeciwdziałanie zmianom klimatu i  zrównoważoną gospodarkę.

Kategoria: Newsy
2020-07-03, 00:00

Instrumenty podatkowe poprawiające płynność finansową firm w Tarczy 4.0

W przyjętej Tarczy antykryzysowej 4.0 znalazło się wiele przepisów, których celem jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw. Firmy będą mogły skorzystać z dopłat do oprocentowania kredytów oraz do końca grudnia 2020 r. zostaną zwolnione z podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych.

Kategoria: Newsy
2020-07-01, 00:00

Tarcza 4.0 – ograniczenia w przejmowaniu polskich firm przez podmioty zagraniczne w związku z COVID-19

Uchwalone przepisy tzw. Tarczy 4.0 przewidują m.in. zmiany w ustawie o kontroli niektórych inwestycji. Celem ich wprowadzenia jest ochrona polskich firm, operujących w kluczowych dla polskiej gospodarki sektorach, a osłabionych w związku z COVID-19, przed wrogimi przejęciami przez podmioty zagraniczne.

Kategoria: Newsy
2020-07-17, 00:00

Nowe zasady delegowania pracowników od 30 lipca br.

Zgodnie z projektem nowelizacjiprzepisów ustawy o delegowaniu pracowników w  ramach świadczenia usług od 30 lipca br. mają zmienić się m.in. zasady wynagradzania pracowników delegowanych oraz wprowadzony ma zostać maksymalny okres oddelegowania pracowników.

Kategoria: Newsy
2020-08-13, 00:00

ESG – nowa rzeczywistość instytucji finansowych

Tematyka interakcji działalności biznesowej podmiotów sektora finansowego z czynnikami związanymi z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym (ESG z ang. Environmental, Social, Governance) zagościła na stałe w ocenach inwestorów i na agendach regulatorów.

Kategoria: Newsy
2020-08-03, 00:00

Podatkowe pułapki związane z pracą zdalną wykonywaną za granicą

W związku z pandemią COVID-19 wielu pracodawców pozwala pracownikom wykonywać ich obowiązki w ramach pracy zdalnej poza stałym miejscem pracy. Przepisy zawarte w tzw. tarczach antykryzysowych również dają możliwość skorzystania z tej formy zatrudnienia.

Kategoria: Newsy