Santander Bank Polska ponownie uzyskał tytuł Top Employer 2023. To potwierdzenie wysokich standardów zarządzania kadrami oraz tworzenia dobrego środowiska pracy.

Każdego roku Top Employers Institute certyfikuje organizacje, które dzięki wysokim standardom HR koncentrują się na stawianiu swoich pracowników na pierwszym miejscu. Eksperci oceniają m.in. strategię HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integrację.

– Certyfikat, przyznany kolejny raz z rzędu, potwierdza, że jesteśmy pracodawcą godnym zaufania, dla którego pracownicy są w centrum uwagi. Wkładamy wiele zaangażowania, aby bank był przyjaznym, inkluzywnym miejscem pracy. Od wielu lat realizujemy programy podnoszące satysfakcję z pracy, a  w ostatnim czasie wprowadziliśmy program tematycznych sieci pracowniczych, które niewątpliwie kształtują włączającą kulturę organizacyjną, wzmacniają poczucie przynależności oraz sprawczości – mówi Dorota Strojkowska, członkini Zarządu Santander Bank Polska.

W Santander Bank Polska pracownicy mają do dyspozycji narzędzia i programy wspierające kompetencje zawodowe i rozwój osobisty. Bank promuje równe traktowanie pracowników i wzmacnia przywództwo kobiet, dzięki czemu stale wzrasta poziom ich zatrudnienia na najwyższych stanowiskach menedżerskich. Realizuje również projekt Różnosprawni, którego celem jest otwarcie organizacji na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.

Program Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestionariusz obejmuje 6 domen składających się z 20 tematów.

W programie certyfikowano i nagrodzono 2 053 najlepszych pracodawców w 121 krajach/regionach na pięciu kontynentach.

O Top Employers Intitute 

Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Pomagamy optymalizować najlepsze praktyki wzbogacając środowisko pracy. Dzięki programowi certyfikacji Top Employers Institute organizacje biorące udział w programie, zostają poddane walidacji, certyfikacji i uznawane są jako pracodawca z wyboru.

Top Employers Institute został założony ponad 30 lat temu i certyfikował 2 053 organizacji w 121 krajach. Certyfikowani Top Employers pozytywnie wpływają na życie ponad 9,5 milionów pracowników na całym świecie.

 

Author

  • Santander Bank Polska

    Grupa Santander Bank Polska jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, usługi maklerskie, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.