Santander Bank Polska jest sygnatariuszem oraz jednym z inicjatorów Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Celem deklaracji jest m.in. podnoszenie standardów etycznych w relacjach z klientem. W tym roku bank przeszedł pomyślnie audyt, który przeprowadziła firma KPMG. Taki audyt co dwa lata muszą przejść pozytywnie wszyscy sygnatariusze Deklaracji.

Od kwietnia do maja 2022 roku audytorzy z firmy KPMG sprawdzali procesy i usługi w Santander Bank Polska. Audyt potwierdził, że wewnętrzne regulacje banku są przejrzyste i przyjazne dla klientów. Oznacza to, że bank zachowuje się etycznie wobec klienta i ma standardy, których celem jest dbać o jego dobro.

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży wymaga od sygnatariuszy podejmowania na rzecz klientów konkretnych działań. Docenia instytucje, które nie tylko dostosowują swoje procedury do wymogów prawa, ale na rzecz klienta robią znacznie więcej.

Deklaracja zachęca do ciągłego doskonalenia się. Daje pewność konsumentowi, że instytucje, które są jej sygnatariuszami, oferują swoje produkty i usługi w sposób odpowiedzialny. Co dwa lata wszyscy sygnatariusze muszą przejść pozytywnie audyt.

Jako bank chcemy spełniać i przekraczać oczekiwania naszych klientów. Audyt dał nam możliwość weryfikacji, które z podejmowanych przez nas działań są właściwe oraz które powinniśmy udoskonalić. Jesteśmy instytucją, która stawia klienta w centrum oraz odpowiada na jego zmieniające się potrzeby. Czujemy dumę, że razem z naszymi partnerami jesteśmy inicjatorami pierwszej takiej współpracy na polskim rynku. Chcemy tym samym zachęcić inne instytucje do dołączenia i podpisania Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Chcemy wspólnie działać na rzecz zwiększenia zaufania do branży finansowej oraz lepiej służyć społeczeństwu i gospodarce – wyjaśnia Joanna Jabłońska – Białowąs Chief Customer Officer w Santander Bank Polska.

Podpisując deklarację Santander Bank Polska zobowiązał się:

  • Oferować produkty przejrzyste, zrozumiałe i proste.
  • Sprzedawać produkty dopasowane do potrzeb i możliwości konsumenta, dbając o jego bezpieczeństwo.
  • Sprzedawać produkty za godziwą cenę.
  • Umożliwiać proste, sprawne i skuteczne zgłaszanie skarg.
  • Dbać szczególnie o bezpieczeństwo konsumentów z grup wrażliwych społecznie.
  • Traktować wszystkich konsumentów z szacunkiem, zapewniając najwyższą jakość obsługi.
  • Promować produkty w sposób transparentny i rzetelny.
  • Słuchać i uwzględniać głos konsumentów przy podejmowaniu działań.
  • Edukować konsumentów i innych uczestników rynku.

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży to projekt zainicjowany przez instytucje finansowe, a jego gospodarzem jest Federacja Konsumentów. Powstała, aby podnosić i upowszechniać standardy etyczne w relacjach z klientem, edukować biznes i konsumentów oraz zwiększać zaufanie do branży finansowej.