• Pięciotygodniowy kurs online w języku polskim odbędzie się między 5 lipca i 9 sierpnia 2022 roku.
    • Program stworzony przez MIT Professional Education skupia się na przywództwie w procesie cyfrowej transformacji.
    • Zgłoszenia można przesyłać od 31 stycznia do 1 maja 2022 r. przez stronę https://app.becas-santander.com/pl/program/mit_pl2022

Santander Universidades, we współpracy z Massachusetts Institute of Technology, MIT Professional Education, prowadzi rekrutację na 100 Stypendiów Santander | Leading Digital Transformation w Polsce. Stypendia są skierowane do polskich specjalistów z różnych sektorów, którzy chcą dowiedzieć się jak skutecznie przeprowadzić proces transformacji cyfrowej w firmach lub organizacjach.

Pięciotygodniowy internetowy program będzie wspierał zdobywców stypendium w poznaniu mechanizmów procesów transformacji związanych z innowacjami technologicznymi oraz gospodarką elektroniczną. Dostarczy im narzędzia i wiedzę o tym, jak zarządzać i usprawniać takie procesy, również we własnych organizacjach. Program skierowany jest do profesjonalistów znajdujących się na różnych szczeblach w organizacji.

Uczestnicy poznają główne technologie cyfrowe, które obecnie przyspieszają wzrost gospodarki i biznesu, takie jak sztuczna inteligencja, blockchain, przetwarzanie w chmurze, Internet rzeczy (IoT) czy technologie wspierające cyberbezpieczeństwo, jednocześnie zagłębiając się w umiejętności interpersonalne niezbędne do ich wdrożenia.

Stypendyści ponadto nauczą się identyfikować swoje mocne strony przywódcze i wykorzystywać je do pobudzania kreatywności i innowacyjności. Poznają również wartość wielokulturowej różnorodności w środowiskach korporacyjnych.

Nauka w trakcie stypendium to praktyczne doświadczenie edukacyjne, obejmujące nagrania wideo z lekcji, interaktywne materiały dydaktyczne, studium przypadku i samoocenę. Program zachęca również do współpracy i interakcji między uczestnikami poprzez wspólną realizację zadań oraz udział w debatach i dyskusjach na poruszane tematy.

Brak wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi umiejętnościami w dziedzinie technologii cyfrowych w UE i innych częściach świata oznacza, że tysiące stanowisk, które wymagają szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych, pozostaje nieobsadzonych. Nasza misja to zaoferowanie wiedzy i doświadczenia, jakie posiada MIT profesjonalistom na całym świecie, tak aby mogli zdobywać niezbędne umiejętności i zostać liderami czwartej rewolucji przemysłowej — powiedział Bhaskar Pant, Dyrektor Wykonawczy, MIT Professional Education.

Uczestnicy, którzy pomyślnie wykonają wszystkie zadania w programie, wezmą aktywny udział w panelach dyskusyjnych i uzyskają ocenę końcową nie niższą niż 80%, otrzymają internetowy Certyfikat Ukończenia szkolenia Leading Digital Transformation.

Program przewiduje udział ekspertów MIT i wykładowców takich jak David Niño, Bhaskar Pant, Abel Sánchez oraz John R. Williams. Nabór trwa do 1 maja 2022 r., natomiast kurs potrwa od 5 lipca do 9 sierpnia br.

Dane rynkowe pokazują znaczną różnicę pomiędzy umiejętnościami cyfrowych kandydatów i potrzebami pracodawców. Celem banku jest wspieranie społeczności w adaptacji i doskonaleniu umiejętności ułatwiających wejście na rynek pracy, przekwalifikowanie i rozwijanie kariery. Program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem, którzy ukończyli 18 lat – powiedział Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://app.becas-santander.com/pl/program/mit_pl2022

Santander i jego zaangażowanie w edukację

Grupa Santander jako lider w zakresie odpowiedzialnej bankowości jest zdeterminowana by wspierać postęp społeczny poprzez m.in. działania na rzecz minimalizacji zjawiska wykluczenia społecznego. Przez ostatnie 25 lat tę misję w zakresie wspierania rozwoju edukacji realizuje za pośrednictwem Santander Universidades. Od początku działalności bank przeznaczył ponad 2 miliardy euro na ponad 630 000 stypendiów i grantów. Więcej informacji o działalności Santander Universidades w Polsce na www.santander.pl/10lat