Santander Bank Polska został wpisany na listę Diversity IN Check – najbardziej zaawansowanych pracodawców w Polsce pod względem różnorodności oraz tworzenia inkluzywnych miejsc pracy. 10 dobrych praktyk stosowanych przez bank i Fundację Santander zostało wyróżnionych w tegorocznej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

To już kolejny rok, kiedy Santander Bank Polska znalazł się w zestawieniu najbardziej zaawansowanych pracodawców w Polsce, jeśli chodzi o różnorodność i inkluzywność – Diversity IN Check. Jest to narzędzie, które ma za zadanie zbadać poziom dojrzałości organizacji w zarządzaniu różnorodnością i budowaniu włączającego środowiska pracy. Warunkiem zakwalifikowania się jest uzyskanie określonej liczby punktów w badaniu przeprowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce.  Kwestionariusz zawiera pytania z pięciu obszarów jakimi są: podstawy zarządzania, programy i działania organizacji, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe związane z COVID-19. W tegorocznym badaniu Diversity IN Check 39 firm i organizacji zostało uznanych za najbardziej zaawansowane w zarządzaniu różnorodnością, dbaniu o inkluzję i dążeniu do osiągnięcia spójności społecznej. Łącznie w tym roku w badaniu wzięło udział 47 organizacji.

Podczas 9. Edycji targów CSR pod hasłem Klimat – Rozwój – Biznes, które odbyły się 25 maja br., zaprezentowano również publikację „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport jest najważniejszą cykliczną publikacją wydawaną co roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Stanowi on podsumowanie działań podjętych przez firmy, na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz niesienia pomocy i wsparcia. W najnowszym raporcie opublikowanych zostało 10 inicjatyw realizowanych przez Santander Bank Polska oraz Fundację Santander Bank Polska.

Jedną z podstawowych wartości w naszej organizacji jest promowanie różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy. Poszanowanie indywidualności, równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji są wpisane w strategię naszego banku. Poprzez podejmowane inicjatywy chcemy wspierać różnorodne grupy społeczne w realizacji celów i tworzyć dla nich przestrzeń do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji. Realizowane przez nas programy są wyrazem odpowiedzialności społecznej, mamy nadzieję, że będą stanowiły inspirację dla innych firm do wprowadzania tego typu zmian – mówi Dorota Strojkowska, członkini zarządu Santander Bank Polska.

Wśród 10 dobrych praktyk Santander Bank Polska, które zostały opublikowane w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazły się m.in.: programy „Tu mieszkam tu zmieniam EKO”, „Podwójna moc pomagania”, „Bank bez barier”, projekty „Różnosprawni” i „Finansiaki”, „Santander Universidades” i „YOUniversity”, inicjatywy „Tydzień Risk Pro” i „Bohaterzy Ryzyka”, a także działania związane z dobrostanem pracowników i zagadnieniami ESG.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronach:

//odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/znamy-tegoroczna-liste-pracodawcow-najbardziej-zaawansowanych-w-zarzadzaniu-roznorodnoscia-i-inkluzji-w-polsce/

//odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/raport-odpowiedzialnego-biznesu-2021-z-rekordowa-liczba-firm/