Rynek powierzchni magazynowych jest aktualnie najszybciej rosnącym sektorem nieruchomości komercyjnych w Polsce. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku do użytku najemców trafiło 2,4 mln m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Mimo bardzo wysokiej nowej podaży dostarczonej na rynek w pierwszym półroczu 2022 roku, współczynnik pustostanów na rynku magazynowym w Polsce odnotował kolejny spadek. Jednocześnie, należy oczekiwać dalszych wzrostów czynszów wywoławczych.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce na koniec czerwca 2022 roku przekroczyły 26,1 mln m2, zwiększając swój wolumen w ciągu roku o ponad 16%. Największymi zasobami powierzchni magazynowej dysponuje warszawski obszar koncentracji, który oferuje 5,5 mln m2 (21 % całkowitego wolumenu powierzchni magazynowej w Polsce), region Górnego Śląska z 4,6 mln m2 (17%), oraz Polski Centralnej dysponujący 3,8 m2 powierzchni magazynowej (15% zasobów).
W okresie od stycznia 2022 do czerwca 2022 roku cały czas obserwowaliśmy dynamiczny rozwój sektora magazynowego. Michał Kozdrój, Dyrektor działu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych w Knight Frank precyzuje, żew tym okresie na rynek trafiło 2,4 mln m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej i jest to najwyższy półroczny wolumen zarejestrowany w historii rynku. Wśród regionów prym wiodą Wielkopolska (350 tys. m2), Polska Centralna (350 tys. m kw.), Dolny Śląsk (330 tys. m2) oraz Górny Śląsk (300 tys.). Aktywność deweloperów pozostaje wysoka. Na koniec I półrocza 2022 roku w realizacji cały czas było 4,35 mln m2, czyli o 20% więcej niż rok wcześniej. Sytuacja może się jednak zmienić w najbliższych kwartałach, ponieważ deweloperzy ograniczyli realizację projektów spekulacyjnych. Zmiany te można już było zauważyć w II kwartale 2022 roku, kiedy to w budowie było 10% powierzchni mniej niż w kwartale I-szym.”

Wpłynęły na to wojna na Ukrainie oraz konsekwencje gospodarcze jakie agresja Rosji wywołała w naszej części Europy. Wzrost cen materiałów budowlanych, brak dostępnych pracowników w sektorze budowlanym, inflacja, rosnące stopy procentowe oraz związane z tym wyższe koszty finansowania spowodowały, że część inwestorów zaczęła wycofywać się z planowanych inwestycji, w szczególności tych o charakterze spekulacyjnym. Nie oznacza to jednak braku aktywności, gdyż wiele podmiotów z Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej nadal pozostaje w grze. W drugim kwartale rynek zanotował kilka debiutów, a obecne dotychczas w Polsce podmioty powiększyły swoje portfele. To dobry znak na przyszłość.” – dodał Michał Grabara, Dyrektor w dziale Rynków Kapitałowych, Knight Frank.

Wysokie zainteresowanie najemców powierzchnią magazynową w Polsce przełożyło się na 3,8 mln m2 powierzchni wynajętej w pierwszym półroczu 2022. Najwięcej powierzchni wynajęte zostało w obszarze Górnego Śląska (770.000 m2 , co stanowi 20% udział w całkowitym wolumenie zawartych umów), w II strefie warszawskiej (630.000 m2; 16% wynajętej powierzchni) oraz w obszarze Polski Centralnej (450.000 m2; 12% wolumenu transakcji).

Elżbieta Czerpak, Dyrektor działu Badań Rynku zauważa, żemimo bardzo wysokiej nowej podaży dostarczonej na rynek w pierwszym półroczu 2022 roku, współczynnik pustostanów na rynku magazynowym w Polsce odnotował kolejny spadek i obniżył się do rekordowo niskiego poziomu szacowanego aktualnie na nieco ponad 3%. We wszystkich rejonach koncentracji powierzchni magazynowej podaż wolnej powierzchni jest bardzo ograniczona, a ze względu na niewielką ilość projektów realizowanych spekulacyjnie nie należy oczekiwać znaczących zmian w tym zakresie w kolejnych kwartałach.%.

W I połowie 2022 roku odnotowano również wzrost stawek czynszów wywoławczych na głównych rynkach magazynowych w Polsce. „Utrzymujące się wysokie zainteresowanie najemców powierzchnią magazynową oraz niski współczynnik pustostanów, a także prognozy dotyczące spodziewanej niższej podaży w kolejnych miesiącach stawiają w lepszej sytuacji negocjacyjnej wynajmujących. Należy spodziewać się dalszych wzrostów czynszów wywoławczych, a nowi najemcy mogą spodziewać się, że deweloperzy oferować będą mniejsze pakiety zachęt, co w rezultacie przekładać się będzie na wzrost stawek efektywnych.”  – ostrzega Michał Kozdrój, Dyrektor działu Wynajmu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych w Knight Frank.