• Branża nieruchomości na całym świecie stoi przed wyzwaniem zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w ramach osiągnięcia globalnego celu ograniczenia wzrostu temperatury o 1.5 stopnia powyżej ery przedindustrialnej. Obecnie rynek nieruchomości odpowiada za ok. 40% światowej emisji CO2.
  • JLL, lider doradztwa real estate, szacuje, że nakłady poniesione na dążenie do neutralności klimatycznej sektora mogą wynieść 3 bln USD. Ponadto, jak wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dalsze opóźnianie wdrożenia polityki klimatycznej negatywnie wpłynie na wzrost gospodarczy. Podniesienie kwalifikacji pracowników i rozwój technologii będą miały zatem kluczowe znaczenie w procesie przyspieszenia tempa modernizacji, która musi się potroić z obecnego 1% do co najmniej 3%. Tylko taki wzrost zapewni wypełnienie założeń paryskiego porozumienia klimatycznego, którego celem jest utrzymanie globalnego ocieplenia na bezpiecznym poziomie.
  • Ze względu na pochodzenie aż 11% światowej emisji dwutlenku węgla z procesów budowlanych, najbardziej efektywnym – z punktu widzenia „globalnego rachunku węglowego” – rozwiązaniem tego problemu jest zintensyfikowanie działań związanych z modernizacją już istniejących aktywów, zamiast zastępowania ich nowymi budynkami. Przeszkodą może okazać się jednak brak spójnych standardów.

Opierająca się na dążeniu do osiągnięcia niższej emisyjności modernizacja budynków oraz dostosowywanie nieruchomości do zmieniających się potrzeb to działania, które firmy powinny podjąć w najbliższym czasie by zadbać o przyszłość swojego biznesu. Z perspektywy strategii przedsiębiorstw coraz większe znaczenie dla organizacji mają czynniki ESG, które funkcjonują już nie tylko na poziomie haseł, ale w coraz istotniejszy sposób wpływają zarówno na koszty operacyjne, jak i „odporność” samych nieruchomości na rosnące koszty energii.

„Obecny kryzys energetyczny unaocznił potrzebę odejścia od paliw kopalnych na rzecz źródeł odnawialnych, jak również konieczność zwiększenia wydajności energetycznej i obniżenia zapotrzebowania na energię. Dodatkowo aktywa komercyjne o zbyt wysokich współczynnikach emisji stają się aktywami mniej atrakcyjnymi z punktu widzenia najemców – zatem w oczywisty sposób z perspektywy ich właścicieli również. Tym samym rośnie ryzyko generowania mniej stabilnych wpływów z czynszów najmu. Dla właścicieli jest to ogromne zagrożenie, dotyczy bowiem aktywów o horyzoncie inwestycyjnym kilku dekad. Istnieją więc silne argumenty finansowe i biznesowe dla modernizacji budynków w celu dostosowania ich do obecnych i przyszłych wymogów” – zauważa Jakub Frejlich, Dyrektor w dziale doradztwa strategicznego JLL, odpowiedzialny m.in. za projektowanie i wdrażanie strategii ESG dla firm.

Ryzyko finansowe za brak działań w zakresie dekarbonizacji

Dekarbonizacja, rozumiana jako zmniejszenie emisyjności i poprawa efektywności energetycznej istniejących aktywów, ma kluczowe znaczenie w procesie wyeliminowania zjawiska „brown discount”, czyli zmniejszania kwoty czynszu najmu w nieruchomościach ze względu na brak wdrożenia wymaganych przez rynek metod. W 10 głównych miastach Europy i Ameryki Północnej, aż 90% powierzchni biurowej ma ponad 10 lat, a nawet biura ukończone 5 lat temu prawdopodobnie w najbliższej przyszłości nie będą spełniały wymogu zeroemisyjności. Według danych GRESB z 2022 r., globalnego benchmarku ESG dla produktów finansowych związanych z nieruchomościami, 2025 rok to szacunkowy średni termin upływu atrakcyjności rynkowej biur na świecie pod względem spełniania standardów efektywności energetycznej CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor). Spadek zainteresowania wysoko emisyjnymi budynkami to tym samym wzrost popytu na te zeroemisyjne. Nierównowaga podaży i popytu będzie stanowić okazję do podniesienia kwot najmu tych powierzchni, które zdążyły efektywnie wprowadzić rozwiązania net zero i stanowić punkt spadku wysokości czynszów w przypadku niedostosowanych budynków.

Nowe modele biznesowe dla osiągnięcia neutralności klimatycznej

Zarówno wynajmujący, jak i najemcy mogą zyskać dzięki współpracy w zakresie tworzenia nowych modeli biznesowych oraz określania metod współinwestowania. Istnieje wyraźna potrzeba, aby obie strony zrównały swoje cele i współpracowały ze sobą dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. Współudział najemców jest ważnym czynnikiem zmieniającym dotychczasową ekonomikę najmu.

Raport JLL: Retrofitting Buildings to be Future-Fit

Retrofitting Buildings to be Future-Fit to raport JLL przygotowany przez ekspertów lidera rynku nieruchomości, który kompleksowo analizuje tematykę modernizacji budynków w zakresie dekarbonizacji aktywów. Zbadane zostały 3 poziomy modernizacji – od lekkich, koncentrujących się na optymalizacji wydajności, do wymagających gruntownych remontów, które przekładają się na wzrost efektywności energetycznej, redukcję emisji i oszczędności kosztów w dłuższej perspektywie czasowej. W raporcie przedstawiono również realizacje z całego świata, które pokazują korzyści dla użytkowników w zakresie ceny, płynności finansowej i przyciągania nowych najemców.

Więcej o raporcie

 

 

Author

  • JLL

    JLL (NYSE: JLL) jest wiodącą firmą świadczącą usługi profesjonalne, specjalizującą się w zarządzaniu nieruchomościami i inwestycjami. JLL kształtuje przyszłość nieruchomości dla lepszego świata poprzez wykorzystanie najbardziej zaawansowanej technologii do tworzenia najlepszych możliwości, niesamowitych przestrzeni i zrównoważonych rozwiązań w zakresie nieruchomości dla naszych klientów, pracowników i społeczności. JLL to firma z listy Fortune 500 z rocznymi przychodami w wysokości 19,4 mld dolarów, prowadząca działalność w ponad 80 krajach i zatrudniająca na całym świecie ponad 102 000 pracowników według stanu na 30 czerwca 2022 r. JLL jest marką i zastrzeżonym znakiem towarowym Jones Lang LaSalle Incorporated.