Przeprowadzone w kwietniu 2022 r. badanie Deloitte pokazuje, że blisko co drugi ankietowany z Polski posiadający dostęp do Internetu szerokopasmowego korzysta obecnie z łączy cechujących się deklarowanym transferem powyżej 100 Mb/s, a blisko 70 proc. posiada połączenia o prędkości powyżej 50 Mb/s. Z usług o niższych parametrach dostępu szerokopasmowego częściej korzystają mieszkańcy mniejszych miast i terenów wiejskich, ale nie są to duże różnice. W konsekwencji, co trzeci ankietowany w badaniu Deloitte wyraża wątpliwość, czy potrzebuje łączy o większej przepustowości do użytku domowego.

Jak wynika z raportu “Broadband Consumer Survey” opracowanego przez Deloitte, użytkownicy coraz częściej oczekują usług szerokopasmowego dostępu do sieci o lepszej jakości i większej stabilności połączenia, podczas gdy prędkość transferu schodzi na drugi plan. Z perspektywy Polaków to właśnie niezawodność i stabilność sieci są kluczowe dla doświadczenia korzystania z sieci, na co wskazuje 94 proc. respondentów.

Z punktu widzenia klienta łącze szerokopasmowe powinno oferować niezawodność i stabilność za rozsądną cenę, co jasno pokazuje wymagania względem przyszłej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Punktem zwrotnym w rozwoju usług dostępu do Internetu stała się pandemia, gdy pewność komunikacji i jakość połączenia okazała się kluczowa, przesuwając czynnik cenowy na drugi plan.

O tym, że polski rynek dojrzał do konkurowania jakością świadczy wysoki odsetek ankietowanych deklarujących gotowość do ponoszenia wyższej opłaty za szerokopasmowy dostęp do sieci, jeśli korzyścią będzie wyższa jakość połączenia – tak odpowiedziało aż 78 proc. badanych. Na zwiększenie wydatków z domowego budżetu w zamian za jakość częściej są skłonni zgodzić się mieszkańcy średnich i mniejszych miast oraz terenów wiejskich.

Warto także podkreślić, że 40% ankietowanych deklaruje gotowość do zapłaty za udostępnienie tzw. kanału zapasowego oferowanego automatycznie w przypadku awarii łącza podstawowego, co bardzo jasno pokazuje znaczenie niezawodności dla użytkowników sieci.

Obecnie jak czytamy w raporcie, jedynie co czwarty badany z Polski posiada w pełni stabilne i niezawodne połączenie z Internetem. 46 proc. deklaruje, że problemy z dostępem do sieci ma rzadziej niż raz w miesiącu, a blisko co dziesiąty doświadczał pogorszenia jakości połączenia co najmniej raz w tygodniu. Z badania wynika również, że w szczególności grupa młodych ludzi (18-24) doświadczała problemów z niezawodnością łączy częściej niż raz w miesiącu (35%).

Stabilna sieć oferuje transfer bez utraty pakietów danych, powstawania opóźnień czy desynchronizacji, co przekłada się na odczuwaną wysoką jakość połączenia. Co dziesiąty konsument w badaniu Deloitte postrzega stabilność opóźnienia jako barierę podczas korzystania z Internetu. Świadomość wagi tego czynnika dla końcowego doświadczenia w sieci jest większa w najmłodszej grupie wiekowej naszego badania, najczęściej korzystającej z gier online, i kształtuje się na poziomie 21%.

Eksperci Deloitte wskazują na potencjał rozwoju usług i możliwości poprawy doświadczenia klienta właśnie w obszarze jakościowym.

Odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania klientów może być wdrożenie nie tylko analizy jakości połączenia końcowego, co jest obecnie już praktycznie standardem u operatorów telewizji kablowych i sieci światłowodowych, ale także dodatkowych narzędzi analitycznych, które pozwolą na analizę pozyskiwanych danych. W praktyce tzw. predictive maintenance pozwala na szybsze rozpoznanie problemów zanim będą one zauważalne i odczuwalne dla użytkowników sieci, a tym samym obniża koszt obsługi i poprawia jakość doświadczenia klienta
— Marcin Ziółkowski, Partner Associate, Dział Konsultingu, Deloitte

Rozwój nowoczesnych sieci w opinii konsumentów

Zdecydowana większość badanych przez nas użytkowników rozumie potrzebę prac instalacyjnych związanych z zapewnieniem dostępu do sieci światłowodowej. Jedynie 5% nie zgodziłoby się na instalację z uwagi na potencjalne niedogodności na terenie posesji czy budynku. Jednocześnie blisko 60 proc. respondentów w Polsce jest skłonnych zamienić swój stacjonarny Internet na rozwiązanie mobilne gwarantujące oczekiwane standardy połączenia, w tym 5G. Preferencję do zmiany częściej wykazują mieszkańcy ośrodków średniej wielkości, a użytkownicy powyżej 55. roku są bardziej sceptycznie nastawieni do przejścia na dostęp przez sieć komórkową.