Artykuł

Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2011

Streszczenie:Wysoki wzrost PKB w 2011r. Kolejny rekordowy rok pod względem wartości transakcji inwestycyjnych.

Sytuacja gospodarcza Polski

Pozytywna dynamika wzrostu PKB Polski w III kwartale 2011r. była wyższa niż oczekiwali ekonomiści i wyniosła 4,2%. Według prognoz Consensus Forecast na lata 2011, 2012 i 2013 Polska gospodarka wzmocni się rocznie o odpowiednio 4,1%, 2,4% oraz 3,2%. Sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie o 12,6% względem zeszłego roku, a od stycznia do listopada dynamika wyniosła 12,2%, podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego było to 4,6%.

Stopa bezrobocia zarejestrowana w listopadzie wyniosła 12,1% i była o 0,4 p.p. wyższa niż przed rokiem. Inflacja w grudniu spadła do 4,6% z poziomu 4,8% zanotowanego w poprzednim miesiącu. Napędzały ją galopujące ceny paliw i żywności a także słaby złoty.

Rynek Inwestycyjny

W IV kw. nastawienie inwestorów do Polski pozostało pozytywne. Potwierdza to znakomita całkowita wartość transakcji zrealizowanych od początku roku, która osiągnęła 2,5 mld €, w tym: sektor biurowy – 1,15 mld €, handlowy – 1,2 mld €, magazynowy – około 100 mln €, reszta przypadła na sektor hotelowy. Wynik za 2011r. przewyższa o 28% wartość transakcji zrealizowanych w roku 2010 oraz o 254% wynik z 2009r. Wraz z nasileniem kryzysu w strefie euro w IV kw. i wzrostem niestabilności rynków kapitałowych, obserwujemy rosnącą ostrożność sektora bankowego w udzielaniu finansowania.

Zakładając negatywny wpływ mniejszej dostępności oraz wzrostu kosztów finansowania długu, nastawienie to może wpłynąć na poziom przyszłych transakcji Największe transakcje biurowe w IV kw. zawarto na warszawskim rynku: zakup biurowca Mokotowska Square przez DEKA, nabycie przez Rockspring budynku Atrium International Business Centre za ok. 41 mln €, sprzedaż Moniuszki Tower firmie Catalyst, zakup Pałacu Młodziejowskiego przez spółkę IVG za 22,4 mln € oraz kilka mniejszych transakcji, jak np. sprzedaż budynków biurowych Canal+ i N21. W ostatnim kwartale zamknęła się również znacząca transakcja typu „forward purchase”, tj. zakup powstającego budynku biurowego Miasteczko TP przez Qatar Holdings. Jedyną istotną transakcją odnotowaną poza stolicą było kupno krakowskich biurowców Greek Office A i B przez Azora.

Pod względem wartości, aktywność w sektorze handlowym była porównywalna do biurowej. Do największych transakcji zrealizowanych w tym segmencie należały: sfinalizowanie zakupu centrów handlowych Wzorcownia we Włocławku oraz Pestka w Poznaniu przez fundusz Blackstone. Kolejną istotną transakcją było nabycie centrum Molo w Szczecinie przez Atrium European Real Estate za kwotę 55 mln €. Powyższe trzy transakcje, a także towarzyszące im inne mniejsze, w tym sprzedaż Echo Pabianice firmie PH3 za kwotę ok. 24 mln €, wskazują na silny i zrównoważony popyt inwestycyjny na obiekty handlowe wysokiej jakości nie tylko w głównych, ale i w mniejszych miastach Polski. Dodatkowo, w ostatnim kwartale zamknęła się znacząca transakcja typu „forward purchase”, w której firma Standard Life została partnerem Helical przy realizacji kompleksu handlowego Europa Centralna w Gliwicach, a także nabycie od CDI 80% udziałów w projekcie Supersam w Katowicach przez Resolution Property.

Autor: Jones Lang LaSalle’s Data publikacji: 2012-02-01 Ilość stron: 12 Cena: 0