Artykuł

Warszawa na drugim miejscu w Europie pod względem liczby IPO.

Streszczenie:Debiuty spółek portfelowych funduszy private equity mogą okazać się motorem napędowym dla rynku pierwotnego w 2013 roku.

Jak wynika z najnowszej kwartalnej ankiety PwC IPO Watch Europe, badającej liczbę oraz wartość pierwszych ofert publicznych (Initial Public Offering – IPO) na najważniejszych giełdach europejskich, w pierwszym kwartale 2013 roku nastąpił znaczny wzrost aktywności na rynkach IPO w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – łączna wartość ofert na rynkach objętych badaniem wyniosła 3,2 mld euro, co stanowi wzrost o 40% względem pierwszego kwartału roku 2012, kiedy to łączna wartość ofert wyniosła 2,3 mld euro. W porównaniu do czwartego kwartału 2012 roku wartość ofert była niższa o blisko 60%, jednak należy pamiętać, że pierwszy kwartał z reguły odznacza się niższą aktywnością.

Największe IPO miało miejsce na Deutsche Börse – wartość oferty spółki LEG Immobilien (sektor nieruchomości) wyniosła 1,2 mld euro. Na kolejnych pozycjach uplasowały się oferty na giełdzie w Londynie – spółki Esure (0,7 mld euro, sektor ubezpieczeń) oraz Greencoat UK Wind (0,3 mld euro, działalność inwestycyjna).

Warto podkreślić, że dwie z pięciu największych ofert w minionym kwartale – spółek Countrywide (0,2 mld euro, sektor nieruchomości) oraz wspomnianej już Esure – związane były z wyjściem dotychczasowych właścicieli – funduszy private equity. Ostatnią ofertą tego typu na rynku głównym w Londynie przed marcem bieżącego roku było IPO spółki AZ Electronics Materials w październiku 2010 roku. Tego rodzaju oferty stanowiły aż 47% łącznej wartości wszystkich IPO w Londynie oraz 28% łącznej wartości IPO w całej Europie w minionym kwartale. Można przypuszczać, że powyższy trend będziemy obserwować w kolejnych miesiącach – na początku kwietnia zadebiutowały spółki HellermannTyton w Londynie oraz Moleskine na Borsa Italiana – w obydwu przypadkach dotychczasowymi właścicielami były właśnie fundusze private equity.

Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, stwierdził:

„Sytuacja na giełdach europejskich w pierwszym kwartale zdaje się potwierdzać nadchodzące ożywienie na rynku pierwszych ofert publicznych, zwłaszcza, że duża liczba spółek jest już gotowa na IPO. Największy wzrost aktywności powinniśmy obserwować w sektorach: finansowym, ubezpieczeniowym i nieruchomości.

Duża część funduszy private equity już wcześniej rozważała debiut giełdowy jako jedną ze strategii wyjścia dla wielu posiadanych spółek portfelowych, jednak nie sprzyjały temu zmienność i niepewność na rynkach kapitałowych. Powodzenie ofert Countrywide i Esure powinno przyczynić się do wzrostu zaufania zarówno wśród inwestorów, jak i wśród spółek wstrzymujących się jeszcze z decyzją o debiucie giełdowym”.

Innym czynnikiem, który potwierdza zainteresowanie ofertami ze strony inwestorów i może zwiastować ożywienie na rynku pierwszych ofert publicznych, jest ostateczna cena oferowanych akcji, która zarówno w przypadku LEG Immobilien i Moleskine, jak i największych ofert na giełdzie w Londynie, nie została obniżona w stosunku do pierwotnie ustalonych widełek cenowych. Optymizmem napawa również fakt, że na koniec kwartału większość kluczowych ofert charakteryzowała się dodatnią stopą zwrotu względem ceny emisyjnej – najwięcej można było zyskać inwestując w akcje spółek: Crest Nicholson (giełda w Londynie, sektor budownictwa i materiałów budowlanych) – 34% oraz Countrywide – 11%.

KOMENTARZ DO RYNKU POLSKIEGO

Oferta Polskiego Holdingu Nieruchomości największym IPO na warszawskiej giełdzie. Utrzymuje się niska aktywność na rynku NewConnect.

W pierwszym kwartale 2013 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 13 debiutów (12 na NewConnect oraz 1 na rynku głównym). Łączna wartość IPO wyniosła 60 mln euro, z czego aż 57 mln euro stanowiła oferta Polskiego Holdingu Nieruchomości. Drugą i trzecią największą ofertą w Warszawie były IPO spółek z rynku alternatywnego – Medica Pro Familia (0,7 mln euro) oraz Setanta Finance Group (0,6 mln euro).

Warto podkreślić, że miniony kwartał cechował się niższą aktywnością na rynku alternatywnym zarówno w odniesieniu do czwartego kwartału 2012 roku, kiedy to odnotowano 16 IPO o łącznej wartości 21 mln euro, jak i względem analogicznego kwartału ubiegłego roku (21 IPO o łącznej wartości 6 mln euro).

Filip Gorczyca, starszy menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, w następujący sposób skomentował wyniki i perspektywy rynku pierwotnego w Warszawie:

„W ostatnich miesiącach nastąpił zauważalny spadek aktywności na NewConnect. Widać wyraźnie, iż emitentom nie jest już tak łatwo pozyskiwać pieniądze od inwestorów na tym rynku, zwłaszcza na wątpliwe i słabo przygotowane projekty. Miejmy nadzieję, że w ślad za tym poprawi się jakość ofert pojawiających się na rynku alternatywnym i jego postrzeganie przez inwestorów. Pomóc w tym mogą ostatnie działania GPW, która dokonała przeglądu regulacji obowiązujących na NewConnect i wprowadziła w nich istotne zmiany.

Liczę na to, że kryzys cypryjski nie będzie miał trwałego wpływu na sytuację na rynku pierwotnym w kolejnych kwartałach i że sytuacja ta będzie coraz lepsza. Wszyscy uczestnicy rynku wiążą duże nadzieje z planowaną ofertą prywatyzacyjną Energi, która może być jednym z największych IPO w Europie w 2013 roku.”

Autor: PwC Data publikacji: 2013-04-01 Cena: 0