Artykuł

Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu

Streszczenie:

Przedstawiamynaszą najnowszą publikcję: "Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu".

W zalewie nowych i nowelizowanych przepisów nie jest łatwo się zorientować. Dlatego dołożyliśmy starań, by pogrupować je w szersze, przekrojowe trendy .Wyodrębniliśmy ich osiem:

  • Tendencje protekcjonistyczne i zwiększony interwencjonizm

  • Zwiększenie presji regulacyjnej

  • Zwiększona penalizacja obrotu gospodarczego

  • Zmiany praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji oraz zasad funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości

  • Kształtowanie nowej rzeczywistości podatkowej

  • Działania prosocjalne

  • Wsparcie dla przedsiębiorczości

  • Digitalizacja, innowacje i wpływ nowych technologii

Wzałączonej publikacji zwięźle je omawiamy, wskazując, jaki może być ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zachęcam do lektury.

 

Słowa kluczowe: Wardyński & Wspólnicy

Autor: Wardyński & Wspólnicy Cena: Zawartość jest bezpłatna