Artykuł

Rynek Handlowy w Polsce w 2011

Streszczenie:Rynek handlowy powraca na właściwe tory

Sytuacja ekonomiczna

Polska gospodarka utrzymała pozytywną dynamikę wzrostu podczas globalnego spowolnienia i według prognoz PKB w 2011 r. wzrósł o 4,1%1. Przewidywania na rok 2012 r. zakładają, że tempo to nieznacznie spadnie do 2,4%. Sprzedaż detaliczna w okresie od stycznia do listopada 2011 wzrosła o 11,2%. Dodatkowym czynnikiem napędzającym handel jest najwyższa od 1990 r2. liczba pracujących Polaków, co ma związek z rocznikami wyżu demograficznego, które w ostatnich latach weszły na rynek pracy. Jednak kryzys zadłużenia w strefie Euro może negatywnie wpłynąć na poziom bezrobocia i nastroje konsumentów a w konsekwencji spowodować wyhamowanie sprzedaży detalicznej.

Podaż

W 2011 r. ilość nowej powierzchni w centrach handlowych by ła wyższa niż rok wcześniej - do użytku oddano 487 tys. m2, czyli o 17% więcej ni ż w 2010. To efekt dobrej kondycji rynkowej i przyspieszenia po okresie spowolnienia. Całkowita podaż wzrosła dzięki temu do ponad 7,58 mln m2. Końcowy wynik był jednak niższy od wcześniejszych prognoz, co jest skutkiem opóźnień na budowie kilku projektów. Nowa powierzchnia powstała w 17 nowych centrach (80,5% powierzchni) oraz 10 rozbudowach istniejących obiektów (19,5% powierzchni). W przeciwieństwie do lat poprzednich, udział 8 największych miast w podziale nowej powierzchni wyniósł zaledwie 25%, podczas gdy najwięcej nowych obiektów powstało w miastach małych (poniżej 100 tys. mieszka ńców), na które przypadło 31% nowego wolumenu handlowego. W niektórych miastach obraz rynku uległ znacznym przeobra żeniom spowodowanym pojawieniem się w mieście pierwszego centrum handlowego bądź obiektu, który wyróżnia się poziomem jakości i szczególnym zestawem najemców. Zmiany takie miały miejsce w miastach takich jak Leszno (Galeria Leszno), Sieradz (Dekada), Kalisz (Galeria Tęcza), Ostrów Wlkp. (Ostrovia), Zamość (Twierdza i Revia Park), Rzeszów (Millenium Hall), Toruń (Toruń Plaza), Radom (Galeria S łoneczna) oraz Szczecin (Galeria Kaskada). W śród obiektów, które zostały rozbudowane wyróżnić można Silesia City Center w Katowicach, Galerię Echo w Kielcach, M1 w Krakowie, Wzorcownię we Włocławku oraz Jantar w Słupsku.

Autor: Jones Lang LaSalle’s Data publikacji: 2011-01-01 Ilość stron: 3 Cena: 0