Artykuł

Rynek energii slonecznej w Polsce

Streszczenie:Głównym źródłem energii w Polsce wciąż jest węgiel. Około 91% energii używanej w Polsce stanowią źródła konwencjonalne.

Plany polskiego rządu, wynikające między innymi z regulacji Unii Europejskiej, które zostały zawarte w Dyrektywie 2009/28/WE wymagają zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do poziomu 15%. Cel ten musi zostać osiągnięty do 2020 roku, co wskazuje na to, iż w nadchodzących latach zostanie zrealizowanych wiele inwestycji.

Wartość rynku kolektorów słonecznych w Polsce zwiększyła się o 3,2% pomiędzy 2009 a 2010 rokiem. Stosunkowo słaby wynik może być wyjaśniony przez kłopoty polskiej gospodarki wynikającej z kryzysu gospodarczego. Z drugiej strony, od 2000 roku rynek wzrasta średnio o 40% rocznie. Szacuje się, iż wartość polskiego rynku kolektorów słonecznych może rosnąć w najbliższym czasie w średniorocznym tempie na poziomie 30%. Niemniej jednak wyniki badania przeprowadzonego przez ConQuest Consulting są nieco mniej optymistyczne – tylko 8% z 800 respondentów stwierdziło, iż jest zainteresowana instalacją kolektorów słonecznych na dachach swoich domów. Najczęstszym powodem zachęcającym do zakupu tego urządzenia były długoterminowe oszczędności możliwe do osiągnięcia dzięki stosowaniu tego rozwiązania. Pozytywny wpływ na środowisko był wskazywany przed jedną piątą osób. Badanie to pokazuje, iż Polacy nie są świadomi korzyści, które mogą osiągnąć dzięki korzystaniu z kolektorów słonecznych. Taka sytuacja wynika z faktu, iż 56% wskazało, że w ogóle nie ma takiej możliwości albo nie wie, czy kolektory są już zainstalowane na budynku, w którym mieszkają - podkreślają Agnieszka Masiuk i Krzysztof Sieradzki, autorzy raportu.

Warto podkreślić, iż na przykład, w Niemczech w 2010 w użytku znajdowało się 9 676 000 m2 kolektorów słonecznych, w porównaniu do bardzo obiecującego rezultatu 459 123 m2 osiągniętego w Polsce. Dodatkowo, regulacje unijne oraz silna potrzeba zmiany struktury sektora energetycznego powoduje konieczność wprowadzenia bodźców zachęcających do wykorzystywania źródeł odnawialnych na różnych poziomach. Polski rząd, także dzięki środkom z Unii Europejskiej, przygotował wsparcie finansowe, między innymi, dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

W razie pytań prosiomy o kontakt:

Agnieszka Masiuk (amasiuk@conquest.pl)
Krzysztof Sieradzki (ksieradzki@conquest.pl)

Autor: ConQuest Consulting Data publikacji: 2012-06-01 Cena: 0