Artykuł

Rekordowe inwestycje funduszy venture capital na całym świecie w drugim kwartale 2018 r.

Streszczenie:

Raport KPMG International pt. „Venture Pulse Q2 2018. Global analysis of venture funding”.

W drugim kwartale 2018 r. fundusze venture capital zainwestowały na świecie blisko 70 mld USD, to prawie 75% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ponad połowa pieniędzy została zainwestowana w Azji. Już ponad 20% transakcji dotyczy późnych faz inwestycji, co pokazuje, że inwestorzy preferują coraz bardziej dojrzałe spółki. Systematycznie wzmacnia się rola korporacyjnych funduszy venture capital w szczególności w przypadku dużych transakcji: takie fundusze odpowiadają za 22% transakcji, ale ich udział wartościowy wynosi prawie 67%. Europa pomimo rekordowych inwestycji w Q2 2018 r. (5,6 mld USD), ma coraz mniejsze znaczenie na globalnym rynku venture capital – wynika z najnowszego badania KPMG.

W II kwartale 2018 r. łączna kwota zainwestowanych środków wyniosła 69,8 mld USD, co oznacza wzrost o 40% w stosunku do poprzedniego kwartału. Największą inwestycję (14 mld USD) zrobiono w chiński fintech Ant Financial. Liczba transakcji na całym świecie maleje, ale znacząco wzrosła średnia wartość inwestycji w pojedynczą spółkę realizowaną przez fundusze: w przypadku finansowania we wczesnej fazie rozwoju (tzw. seed) ogólnoświatowa mediana wyniosła w tym roku 1,4 mln USD (podczas, gdy w 2010 r. było to tylko 0,4 mln USD).

Ogólnoświatowy rynek venture capital jest coraz bardziej dojrzały.  Doświadczone fundusze venture capital preferują inwestycje w już rozwinięte startupy, mające za sobą pierwsze rundy finansowania, poszukując przede wszystkim spółek, które mają największy potencjał szybkiego wzrostu na największych rynkach – mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

W erze cyfrowej fundusze szukają przede wszystkim nowego oprogramowania

Fundusze venture capital koncentrują się przede wszystkim na inwestycjach w spółki produkujące oprogramowanie – blisko połowa środków inwestowanych przez fundusze służy finansowaniu rozwoju firm software’owych. Na całym świecie fundusze również chętnie inwestują w firmy biotechnologiczne – na inwestycje w tej branży fundusze przeznaczyły w Q2 2018 r. ponad 7 mld USD. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się startupy z branży agrtech – w ciągu pierwszych  6-ciu miesięcy 2018 r. spółki z tej branży pozyskały ponad 600 mln USD.

Cyfryzacja jest teraz kluczowym trendem w biznesie. Dlatego tak dużym zainteresowaniem cieszą się spółki software’owe, które rozwijają specjalizowane oprogramowanie dla wszystkich branż włącznie z sektorem publicznym. Dodatkowym impulsem dla rozwoju rynku oprogramowania jest dynamiczny rozwój rozwiązań bazujących na złożonej analityce danych i sztucznej inteligencji – mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

Korporacyjne fundusze venture capital odgrywają kluczową rolę przy największych transakcjach

Analizy KPMG pokazują również, że korporacje coraz bardziej interesują się startupami, koncentrując się na największych spółkach. Tzw. korporacyjne fundusze inwestycyjne brały udział w 24% transakcji na całym świecie, jednak ich inwestycje (46 mld USD) stanowiły de facto 2/3 wartości wszystkich transakcji w Q2 2018 r.

Wyścig po innowacje przyspiesza i dlatego coraz więcej korporacji poszukuje startupów, które mają innowacyjne rozwiązania. Korporacje mogą osiągnąć największe korzyści z pozyskania startupów i dlatego też często oferują najwyższe wyceny. Ograniczając swoje ryzyko chętniej inwestują w bardziej dojrzałe spółki, czego wynikiem jest ich tak duża wartość transakcji robionych przez korporacyjne fundusze inwestycyjne – mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

Europa odgrywa coraz mniejszą rolę na globalnym rynku venture capital mimo dość dużego wzrostu wartości inwestycji w regionie

Wartość inwestycji funduszy venture capital w Europie w pierwszych dwóch kwartałach br. wyniosła 5,6 mld USD, o 37% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak było to zaledwie około 8% wszystkich transakcji dokonywanych w tym czasie przez fundusze na całym świecie. Jedną z największych inwestycji w Europie (175 mln USD) zrobiono w estoński startup z branży transportowej – Taxify.

Podobnie, jak na całym świecie, w Europie wzrasta wartość pojedynczych inwestycji (np. 1,2 mln USD w fazie seed podczas, gdy było to tylko 0,8 mln USD w analogicznym okresie zeszłego roku), jednak średnia wartość inwestycji jest mniejsza niż dla innych kontynentów – np. w Ameryce gdzie średnia wartość wyniosła 1,4 mln USD. Podobnie, jak reszta świata, europejskie fundusze inwestują przede wszystkim w spółki tworzące oprogramowanie (36% wartości inwestycji) i biotechnologie (15% wartości inwestycji).

Francja wschodzącą gwiazdą na europejskim rynku venture capital

Od wielu lat Wielka Brytania pozostaje najważniejszym rynkiem venture capital w Europie. W II kwartale 2018 r. fundusze zainwestowały tam ponad 2 mld USD, to jest około 35% wartości całych inwestycji funduszy venture capital w Europie. W zeszłym kwartale zdecydowanie spadła wartość inwestycji w Niemczech (z blisko 1,2 mld w Q1 2018 r. do niecałych 300 mln USD w Q2 2018 r.). Natomiast Francja z inwestycjami przekraczającymi 800 mln USD w ostatnim kwartale znacząco wzmocniła swoją pozycję na europejskim rynku venture capital.

Polski rynek venture capital znajduje się nadal w bardzo wczesnej fazie rozwoju i dla jego przyspieszenia na pewno warto wziąć pod uwagę doświadczenia Niemiec czy Francji, w których w ostatnich latach nastąpiła prawdziwa eksplozja inwestycji robionych przez fundusze i które podobnie jak Polska działają w ramach systemu regulacyjno-prawnego Unii Europejskiej – mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

Pełna wersja raportu dostępna na stronie kpmg.pl

O RAPORCIE:
Raport KPMG International pt. „Venture Pulse Q2 2018” jest kwartalną publikacją dotyczącą sektora venture capital. Przedstawia on sytuację sektora venture capital w ujęciu globalnym i regionalnym, a ponadto zawiera dane nt. głównych trendów. Badanie zostało przeprowadzone na spółkach prywatnych, finansowanych przez fundusze venture capital, w tym firmy venture capital, podmioty korporacyjne bądź inwestorów prywatnych typu tzw. super angel. Analiza obejmuje dane pochodzące z II kwartału finansowego 2018 roku.

 

 

 

 

Słowa kluczowe: KPMG, raport KPMG

Autor: KPMG Cena: Zawartość jest bezpłatna