Artykuł

Raport płacowy I-VI 2012

Streszczenie:-

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania sięz naszym pierwszym, autorskim raportem płacowym dlawybranych sektorów rynku, opracowanym przez dział analizCPL Market Flash i konsultantów CPL Jobs.

Przygotowując się do stworzenia raportu przeanalizowaliśmypłace osób, zarówno tych, do których wychodziliśmyz ofertami pracy, jak i tych, którzy trafiali samodzielnie donaszych konsultantów. Łącznie rozmawialiśmy z ponad 6.000osób.

Warunki gospodarcze na świecie i w Europie, niepewnośćinwestycyjna odczuwalna w większości sektorów rynkuoraz trudności z pozyskiwaniem kapitału ludzkiegosprawiły, że wśród przedsiębiorców dominuje ostrożnepodejście do kwestii zwiększania zatrudniania (chęćzwiększenia zatrudnienia deklaruje tylko 20% badanych).23% ankietowanych firm planuje zredukować liczbępracowników, a 57% nie zamierza dokonywać żadnychzmian w strukturze zatrudnienia (badanie PKPP Lewiatan,2012). Wpływ na taki stan rzeczy mają m.in.: napływająceinformacje o spowolnieniu gospodarczym, presja kosztówpracy oraz trudności z pozyskaniem wykwalifikowanejkadry.

Na tym tle wyróżniają się sektory, w których mimoniesprzyjającej sytuacji rynkowej wciąż dominuje tzw. rynekwykwalifikowanego specjalisty. Mobilność, zdolnościadaptacyjne i kwalifikacje sprawiają, że specjaliści z branżyIT, telekomunikacji, budownictwa komercyjnego i z centrówusług wspólnych dysponują swoistą kartą przetargowąw negocjacjach z potencjalnymi poracodawcami.

Taka sytuacja wpływa na wzrost oferowanych wynagrodzeńw danych sektorach, a dodatkowo podnosi jegoatrakcyjność wśród pracowników. Dynamiczne zwiększanie się płac i zatrudnienia odnotowujemy w takich dziedzinachjak: nowoczesne usługi biznesowe, IT/telekomunikacja,jak również ubezpieczenia oraz finanse (tutaj głównieobszar zarządzania należnościami). O atrakcyjnościtych sektorów decydują przede wszystkim napływająceinwestycje (napływ FDI na przestrzeni lat 2011-2012 stawiaPolskę wśród najatrakcyjniejszch miejsc inwestycyjnychw Europie), projekty konsolidacyjne, inwestycjew optymalizację kosztów zarządzania infrastrukturą IT orazzwiększająca się wydajność polskich pracowników.

Powoli będzie normalizować się sytuacja w sektorzeprojektów infrastruktury drogowej. Ostatnie spektakularneupadłości oraz oczekiwanie na fundusze UE spowodowałyznaczące wyhamowanie inwestycji w tym sektorze, coprzełożyło się na dużą - około 18-20% - korektę oferowanychwynagrodzeń. Sektor finansowy, po dość burzliwym okresie,otwiera kolejne rekrutacje, które nie odnoszą się tylko dotzw. banking retail.

Wyraźnie widać zwiększający się poziom wynagrodzeńw branży IT i w tym sektorze nadal możemy mówićo rynku kandydata. Zapotrzebowanie na fachowców wzrasta,a pracodawcy najbardziej cenią u pracownikówdoświadczenie i zdobyte certyfikaty.

Odnotowany wzrost dochodów wykwalifikowanychspecjalistów jest niewątpliwie pozytywnym symptomem.Jeśli ta tendencja zostanie utrzymana, z pewnością wpłynieto na zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności polskiegorynku pracy.

Szanowni Państwo, raz jeszcze zapraszam do zapoznania sięz naszym raportem.

Życzę udanej lektury.

Gracjan Góźdź / Country Manager / CPL Jobs

Autor: CPL Jobs Data publikacji: 2012-10-01 Ilość stron: 33 Cena: 0