Artykuł

Raport “Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2017”

Streszczenie:

Raport Deloitte „Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2017” analizuje transakcje M&A na globalnym rynku mody i dóbr luksusowych, do których zalicza: osobiste dobra luksusowe (odzież i akcesoria, kosmetyki i perfumy oraz biżuteria i zegarki), jak również meble, auta, prywatne odrzutowce, jachty, hotele, luksusowe rejsy oraz cyfrowe dobra luksusowe.

W 2016 r. rynku dóbr luksusowych doszło do 211 transakcji a średnia wartość transakcji wynosiła prawie 450 mln dolarów.

Wśród respondentów panuje przekonanie, że do 2018 r. wskaźnik sprzedaży kluczowych graczy na rynku osobistych dóbr luksusowych zwiększy się do 1,3 jego obecnej wartości (ok. 8 proc. CAGR w latach obrotowych 2015-2018), natomiast w przypadku przedsiębiorstw z innych segmentów rynku dóbr luksusowych wskaźnik ten wzrośnie do 1,2 obecnego poziomu (ok. 6 proc.).

Według przewidywań inwestorów w ciągu kolejnych trzech lat branża mody i dóbr luksusowych będzie nadal rosła o 5-10 proc. rocznie a perspektywy rozwoju rynku kształtują się następująco:

  • Przewidywany jest wzrost w segmencie cyfrowych dóbr luksusowych oraz kosmetyków i perfum o ponad 10 proc. rocznie,

  • Spółki z segmentu „Odzież i akcesoria” oraz „Hotele” i „Meble” umocnią swoją pozycję (oczekiwany roczny wzrost na poziomie 5-10 proc.)

  • W segmencie „Zegarki i biżuteria” oraz „Jachty” oczekuje się ustabilizowania sytuacji (wzrost o 0-5 proc. rocznie),

  • Spowolnienie może nastąpić w segmencie samochodów, prywatnych odrzutowców i selektywnej sprzedaży detalicznej, gdzie stopa wzrostu może być ujemna, a nastawienie inwestorów private equity znacznie się pogarszy.

 

Słowa kluczowe: Deloitte, rynek dóbr luksusowych

Autor: Deloitte Cena: Zawartość jest bezpłatna