Artykuł

Purpurowy Kalkulator

Streszczenie:

Firma audytorsko-doradcza Grant Thornton ma przyjemność zaprezentować najnowszy raport z cyklu „Purpurowy Kalkulator”. Doradcy podatkowi Grant Thornton przedstawiają w nim wyniki swojej analizy na temat tego, czy urzędy skarbowe w Polsce – tak jak nakazuje im prawo – rozstrzygają wątpliwości na korzyść podatnika.

Przypomnijmy, zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika („In dubio pro tributario”) weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Miała ułatwić życie przedsiębiorcom i diametralnie zmienić podejście urzędów skarbowych do obywateli. Czy rzeczywiście tak się stało? Niestety, klauzula zupełnie nie jest stosowana.

Według badania Grant Thornton, w pierwszym półroczu 2016 r. organy skarbowe wydały 17 tys. interpretacji indywidualnych. Choć w blisko 200 przypadkach podatnicy wprost odwoływali się do zasady „in dubio…”, to w ani jednym urząd skarbowy nie rozstrzygnął sprawy na korzyść podatnika. Urzędnicy skarbowi tłumaczyli, że oni w przytaczanych sprawach nie mają wątpliwości.

Brak stosowania przez organy skarbowe klauzuli „In dubio…” to ważna informacja dla działających w Polsce przedsiębiorstw. Wielu z nich mogło liczyć, że zasada „in dubio…” będzie stosowana i mogło na tej podstawie podejmować ważne decyzje biznesowe czy podatkowe. Nasz raport dowodzi, że jest to bardzo ryzykowne działanie i może prowadzić do tego, że firma będzie oskarżona o unikanie opodatkowania.
Zapraszamy do lektury raportu.

 

Autor: Grant Thornton Ilość stron: 4 Cena: Zawartość jest bezpłatna