Artykuł

Produkcja samochodów osobowych zwalnia

Streszczenie:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2018.

W całym 2017 r. zarejestrowano 486,4 tys. nowych samochodów osobowych, 61 tys. aut dostawczych, 29,6 tys. motorowerów, 27,7 tys. samochodów ciężarowych oraz 2,3 tys. autobusów. Chociaż liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o blisko 17% r/r, to liczba wyprodukowanych aut osobowych spadła o 7,2% i wyniosła 514,7 tys. sztuk – najmniej od trzech lat. Z taśm montażowych zjechało 689,7 tys. pojazdów samochodowych, a wartość produkcji sprzedanej firm z przemysłu motoryzacyjnego wyniosła 148,5 mld zł, tj. o 7,2% więcej niż w ubiegłym roku.

Wzrost rejestracji w segmencie samochodów osobowych

W IV kwartale 2017 r. zarejestrowano w Polsce 130,9 tys. nowych samochodów osobowych tj. o 17,7 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ogółem w całym 2017 r. liczba rejestracji wzrosła o 16,9% i wyniosła 486,4 tys. nowych samochodów osobowych. W stosunku do 2016 r. można zauważyć wzrost aktywności wśród klientów instytucjonalnych – ich udział w rejestracjach nowych samochodów osobowych wzrósł o 20,3% r/r.

Kolejny rok wzrostu liczby rejestracji nowych samochodów osobowych na regon, czyli do firm, z jednej strony cieszy – ponieważ wskazuje na bardzo dobrą kondycję naszej gospodarki, z drugiej jednak strony potwierdza wciąż niski odsetek (29%) rejestracji nowych pojazdów przez klientów indywidualnych osiągnięty w znacznie niższym tempie (7% r/r) – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Dynamiczny wzrost rejestracji aut z napędami alternatywnymi

W całym 2017 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w segmencie premium wyniosła 65,6 tys. i była wyższa o 25,5% w porównaniu do poprzedniego roku. Polacy rejestrują coraz więcej aut z napędami alternatywnymi (zwłaszcza hybrydowymi) – w całym 2017 r. liczba ich rejestracji wzrosła do 18,0 tys., o 69,2% w stosunku do 2016 roku. Z kwartału na kwartał zwiększała się liczba samochodów elektrycznych. W IV kwartale zarejestrowano ich (łącznie z hybrydami plug-in), 396 sztuk. Wciąż znacznie więcej pojazdów z napędami alternatywnymi kupują klienci instytucjonalni i stanowią 75%, w ich przypadku odnotowano także większą dynamikę wzrostu (+75% r/r) niż w grupie nabywców indywidualnych (+54% r/r).

Liczba rejestracji wzrosła w większości segmentów. Najpopularniejszy segment C odnotował 12% wzrost, małych i średnich SUVów zarejestrowano o 28% więcej, a pojazdów z segmentu B o 20%. W czwartym kwartale 2017 r., bardzo dynamicznie rosła popularność samochodów elektrycznych. Od stycznia do grudnia zarejestrowano ich 1 068 sztuk, czyli o 87,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Najlepszy rok w segmencie samochodów dostawczych i ciężarowych

W IV kwartale 2017 r. odnotowano wzrost sprzedaży samochodów użytkowych. Liczba rejestracji samochodów dostawczych wyniosła 16 958 sztuk, co oznacza wzrost o 9,9% r/r. Rejestracje nowych przyczep i naczep wyniosły 5 942 sztuki, tj. o 6,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O 9,3% wzrosła także liczba rejestracji samochodów ciężarowych, których w IV kwartale 2017 r. zarejestrowano 7 917 sztuk.

Po wahaniach we wcześniejszych kwartałach, blisko 10-procentowy wzrost rejestracji w ostatnim kwartale 2017 r. sprawił, że wyniki sumaryczne rejestracji samochodów dostawczych i ciężarowych przewyższyły rezultaty z poprzedniego roku. Wzrost rejestracji w segmencie ciężkim świadczy również o ciągle bardzo dobrej kondycji polskich firm transportowych – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Spadek liczby rejestracji motocykli

W IV kwartale 2017 r. zarejestrowano 2 269 nowych motocykli, czyli o 4 226 sztuk mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Ogółem w 2017 r. zarejestrowano 15 032 nowych motocykli, czyli o 41,8% mniej niż w 2016 r. Spadek wynika z faktu, iż przed końcem 2016 r. wyprzedzająco rejestrowano pojazdy jeszcze z normą Euro 3, aby zdążyć przed wejściem wymaganej od początku 2017 r. normy Euro 4. W 2017 r. rynek w dalszym ciągu się zmniejszał i stabilizował po wzrostach spowodowanych wprowadzeniem jeszcze w 2014 r. ułatwień do kierowania motocyklami o pojemności do 125 cc.

W całym 2017 r. liczba rejestracji nowych motorowerów była wyższa o 24,1% w porównaniu do poprzedniego roku. Duży wpływ na taką sytuację miał wzrost rejestracji zanotowany w ostatnim kwartale, który był spowodowany wprowadzeniem normy Euro 4 dla nowo rejestrowanych pojazdów tej kategorii od 2018 r.

Produkcja samochodów osobowych zwalnia

W 2017 r. wyprodukowano w Polsce łącznie 689,7 tys. pojazdów samochodowych, o 1,2% więcej niż w poprzednim roku. Spadek wolumenu produkcji odnotowano w kategorii samochodów osobowych, która wyniosła 514,7 tys. sztuk i była o 7,2% niższa niż w 2016 r. Dynamicznie rosła produkcja samochodów dostawczych i ciężarowych – z taśm montażowych zjechało 169,8 tys. sztuk, o 39,1% więcej niż w zeszłym roku.

W 2017 r. wzrost produkcji pojazdów samochodowych wynikał przede wszystkim z rosnącego wolumenu wyprodukowanych aut dostawczych. Nieco gorzej wygląda sytuacja na rynku samochodów osobowych, jednak należy pamiętać, że zdecydowana większość aut montowanych w Polsce trafia na eksport, zatem wyniki sprzedaży na polskim rynku nie mają wpływu na decyzje zagranicznych koncernów – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Pełną wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres biuroprasowe@kpmg.pl oraz anna.materzok@pzpm.org.pl.

O RAPORCIE:
Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2018 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

 

Autor: KPMG Cena: Zawartość jest bezpłatna