Artykuł

"Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy"

Streszczenie:Co dalej na polskim rynku?

Niniejszy raport powstał w kwietniu 2011r. w wyniku współpracy dwóch wiodących w swoich sektorach biznesowych firm - Jones Lang LaSalle i GfK Polonia.

Postawiliśmy sobie zadanie określenia poziomu dojrzałości rynku centrów handlowych w Polsce. Staraliśmy się również ocenić stopień w jakim rynek i jego uczestnicy (klienci, sieci handlowe i deweloperzy obiektów handlowych) są przygotowani na pojawienie się nowych graczy. Publikację naszą kierujemy głównie do sieci handlowych, chociaż sądzimy, że będzie ona przydatna również dla zarządców, właścicieli i deweloperów centrów handlowych. Raport ten, zwłaszcza jego pierwsza część, skupia się głównie na segmencie marek z branży mody (ubrania, obuwie, dodatki), gdyż ta grupa produktowa ma znaczący udział w zestawach najemców w centrach handlowych.

Nasz raport jest podzielony na następujące główne części:

  • O kliencie: sekcja ta jest podsumowaniem wyników badania ankietowego przeprowadzonego w kwietniu 2011r. wśród osób robiących zakupy odzieży i obuwia w centrach handlowych. Opinie uzyskano od 640 klientów w wieku 20-55 lat, mieszkańców miast o populacji powyżej 100 tys. Analizowane rynki i uzyskane wyniki zostały pogrupowane według wielkości miejsca zamieszkania: miasta 100 – 300 tys. mieszkańców, miasta powyżej 300 tys. i osobno Warszawa. Celem badania było poznanie zachowań zakupowych Polaków żyjących w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i zidentyfikowanie różnic w nastawieniu do zakupów, jakie spodziewaliśmy się występują pomiędzy klientami żyjącymi w miastach różnej wielkości.
  • O zasobach rynku: ta sekcja zawiera opis panujących na rynku warunków, istotnych z punktu widzenia najemcy. Analizą objęliśmy polskie miasta o populacji powyżej 50 tys. mieszkańców. Braliśmy pod uwagę wiele ważnych dla rynku handlowego wskaźników, z których najważniejsze to: obecność sieci handlowych z poszczególnych kategorii, podaż centrów handlowych z dominująca rolą galerii sklepów oraz stopień dojrzałości rynku.

Autor: Jones Lang LaSalle’s Data publikacji: 2012-05-01 Ilość stron: 12 Cena: 0