Artykuł

HSBC PMI® Polski Sektor Przemysłowy

Streszczenie:Warunki w polskim sektorze przemysłowym pogorszyły się w wyniku malejącej liczby nowych zamówień

Podsumowanie

Listopadowe dane HSBC PMI® opracowane przez Markit wskazały na pogorszenie warunków w polskim sektorze przemysłowym. Zarówno liczba nowych zamówień, jak i zaległości produkcyjne zmalały, co doprowadziło do stagnacji poziomu produkcji.

Główny wskaźnik HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego jest kalkulowany na podstawie pięciu wskaźników: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze. W listopadzie główny wskaźnik PMI spadł z październikowego poziomu 51,7 i osiągnął wartość 49,5, sygnalizując ogólne pogorszenie warunków w polskim sektorze przemysłowym po raz pierwszy od października 2009 roku. Listopadowy odczyt zasygnalizował wyraźne osłabienie wskaźnika w porównaniu do grudnia 2010, kiedy to ukształtował się on na poziomie 56,3.

W listopadzie spowolnienie w sektorze powodował ponowny spadek liczby nowych zamówień, która zmalała po raz trzeci od czerwca, a tempo tego spadku było najszybsze od lipca 2009 roku. Najnowsze dane zasygnalizowały osłabienie warunków na rynku krajowym oraz na rynkach eksportowych. Liczba nowych zamówień eksportowych odnotowała spadek szósty miesiąc z rzędu.

Szósty miesiąc z rzędu spadła również ilość zaległości produkcyjnych, a tempo tego spadku było wyraźne.

Wielkość produkcji w listopadzie nie uległa większym zmianom. Słaby wynik produkcji wpłynął na decyzje firm odnośnie zatrudnienia i zakupów. Zatrudnienie w sektorze przemysłowym wzrosło szesnasty miesiąc z rzędu, jednak w bardzo słabym tempie. Z kolei ilość pozycji zakupionych spadła w najszybszym tempie od lipca 2009 roku.

W listopadzie, pomimo słabszego popytu w sektorze, zwyżkowa presja na koszty produkcji pozostała uporczywie wysoka. Inflacja kosztowa utrzymała się na tym samym poziomie co w październiku (najwyższym od pięciu miesięcy). Jest to poziom stosunkowo wysoki, biorąc pod uwagę dane historyczne. Wielu respondentów wiązało wyższe koszty produkcji z osłabieniem złotego, co miało wpływ na koszty importu.

Większe koszty produkcji w listopadzie zostały częściowo przeniesione na klientów poprzez wyższe ceny wyrobów gotowych. Ceny polskich produktów rosną nieprzerwanie od kwietnia 2010 roku. Niemniej jednak tempo inflacji w najnowszym okresie badań osłabiło się i było stosunkowo niewielkie.

Komentarz

Komentując wyniki badań PMI Polskiego Sektora Przemysłowego, Agata Urbańska, ekonomista HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej powiedziała: “Najnowsze dane, które zasygnalizowały spadek wskaźnika PMI po raz pierwszy od października 2009 roku, są ważne, ponieważ przypominają, że Polski nie ominie europejskie spowolnienie gospodarcze. Publikacje danych PMI od początku roku były dość zmienne, jednak z wyraźną tendencją spadkową. Najnowszy odczyt wskaźnika sugeruje, że powinniśmy przygotować się na bardziej rozczarowujące dane w najbliższych miesiącach, nie tylko dotyczące zamówień eksportowych, ale także rynku krajowego. Od początku roku obserwujemy spowolnienie wzrostu eksportu, jednak jak dotąd popyt krajowy utrzymywał się na dobrym poziomie. Listopadowe dane pokazują, że poziom zatrudnienia jest stosunkowo stabilny, choć nieco słabszy niż na początku roku. Wynik ten nadal jest pozytywny. Wskaźnik Produkcji pozostał nieznacznie powyżej neutralnego poziomu, jednak spadek wskaźnika miesiąc do miesiąca był największy od grudnia 2008 roku. Wyraźne osłabienie Wskaźnika Nowych Zamówień wskazuje na ryzyko pogorszenia koniunktury w przyszłości. Wskaźnik Nowych Zamówień spadł poniżej neutralnej wartości trzeci raz w tym roku. Istnieje ryzyko, że pozostanie on w obszarze spadków w nadchodzących miesiącach. Spadek wskaźnika jest napędzany głównie mniejszą liczbą nowych zamówień eksportowych, jednak sytuacja na rynku krajowym także uległa pogorszeniu. Wskaźnik Kosztów Produkcji nadal wskazuje na ryzyko inflacji wynikające z osłabienia złotego. Jednak słabszy popyt nieco unormował tempo wzrostu cen wyrobów gotowych.”

Główne wyniki badań

  • Po raz pierwszy od dwóch lat główny wskaźnik PMI odnotował wartość poniżej neutralnego poziomu 50,0
  • Liczba nowych zamówień eksportowych spadła szósty miesiąc z rzędu
  • Pomimo słabnącego popytu inflacja kosztowa pozostała wysoka

Przegląd historyczny

Autor: HSBC Data publikacji: 2011-12-02 Ilość stron: 1 Cena: 0