Artykuł

Global Dynamism Index 2012: fundamenty rozwoju biznesu

Streszczenie:W ostatnich latach wyniki gospodarek krajów rozwiniętych były mało imponujące. Obecnie siła ekonomiczna krajów Azji, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wchodu, a nawet Afryki w dużej mierze kształtuje stan globalnej gospodarki. Nie oznacza to jednak, że kraje te zapewniają najlepsze warunki do dynamicznego wzrostu firm. Z kolei gospodarki rozwinięte taki rozwój umożliwiają

Polska wpisuje się w tą ekonomiczną rzeczywistość. Z jednej strony nasza gospodarka notuje ponadprzeciętne tempo wzrostu, jednak środowisko prowadzenia biznesu w Polsce trudno uznać za sprzyjające jego dynamicznemu wzrostowi.

Z badań Grant Thornton wynika, że Polska wykorzystała szansę na ponadprzeciętny rozwój w ostatnich latach. Tym niemniej trwały wzrost polskich firm, a w konsekwencji gospodarki, wymaga zmian czyniących środowisko gospodarcze bardziej przyjaznym rozwojowi przedsiębiorstw. Bez nich wzrost utrzyma się jedynie w średnim okresie czasu. Grant Thornton Global Dynamism Index (GDI) został opracowany przez Economist Intelligence Unit (EIU). po to, by stanowił dodatkowy argument w publicznej debacie. W coraz bardziej globalnym i mobilnym świecie, zdolność gospodarek do budowania swoich przewag i minimalizowania słabości, stała się fundamentalna jeśli chodzi o możliwość przyciągania inwestycji i stymulowania wzrostu. W czasach utrzymujących się gospodarczych zawirowań, GDI uwypukla obszary, które powinny zostać wykorzystywane przez rządy jako mocne argumenty do przyciągania inwestorów. Index pokazuje również dziedziny, w które poszczególne kraje powinny inwestować, jeśli chcą pozyskać i rozwijać dynamiczne przedsiębiorstwa.

Wyniki są niezwykle ciekawe i, co najważniejsze, pokazują że jest wiele różnych dróg dynamicznego rozwoju. Zachęcam do przejrzenia danych z badania na: www.globaldynamismindex.com

Autor: Grant Thornton Data publikacji: 2012-10-01 Ilość stron: 20 Cena: 0