Artykuł

Frontiers in tax. Polish edition - Marzec 2018

Streszczenie:

Najnowszy numer Frontiers in tax zawiera informacje na temat nowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej oraz innych zachęt wspierających innowacyjność przedsiębiorców. Autorzy prezentują m.in. zwiększoną ulgę na B+R, nowy instrument „Innovation box” czy też ulgę na B+R w sektorze motoryzacyjnym. Na łamach magazynu omówiono również temat dotyczący zmian w stosowaniu 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu.

Słowa kluczowe: KPMG

Autor: KPMG Cena: Zawartość jest bezpłatna