Artykuł

Dane Makroekonomiczne z Wielkiej Brytanii

Komentarz

W ciągu drugiej połowy roku 2014 inflacja spadła z 1.9% do 0,5%, co wiąże się w głównej mierze ze spadkiem cen żywności oraz energii. Fakt nieustannie spadającego bezrobocia napawa optymizmem. Dane z okresu wrzesień-listopad roku 2014 pokazują, że w okresie tym pracę posiadało o ponad 0,5 mln osób więcej niż przed rokiem w tym samym okresie.

Zarobki w UK rosną. Średnie tygodniowe płace w UK wyniosły w październiku 2014 r. £483. W porównaniu z ubiegłym rokiem są one o 1,8% wyższe. Dane ONS pokazują, że więcej zarabiają pracownicy sektora publicznego (£493) niż sektora prywatnego (£481). Najwięcej zarabiają pracownicy sektora finansowego: średnio £624. Minimalna płaca na godzinę brutto (osoby powyżej 21. roku życia) wynosi £6,50 - w roku 2013 płaca ta wynosiła £6,31.

Brytyjskie PKB nieustannie rośnie. Jego wzrost w okresie od 3. kwartału 2013 r. do 3. kwartału 2014 r. wyniósł 3%, wzrastając o 0,7% w stosunku do poprzedzającego kwartału.

Inflacja

Wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych (Consumer Prices Index) wyniósł 0,5% w grudniu 2014 r. Jest on mniejszy o 0,5% w porównaniu z listopadem roku 2014 oraz mniejszy o 1,5% w porównaniu z grudniem roku 2013. Spadek wskaźnika wiąże się po części ze spadkiem cen żywności oraz energii. Zmalały także ceny importowanych dóbr oraz usług. Chociaż w drugiej połowie roku 2014 funt stracił na wartości, to jednak na tle ostatniego roku jego wartość wzrosła, co także ma wpływ na zmniejszenie cen towarów importowanych.

Bezrobocie

W Wielkiej Brytanii wciąż utrzymuje się spadek bezrobocia. Bezrobocie w okresie wrzesień-listopad roku 2014 wyniosło 6,0%. Jest ono mniejsze o 1,3% w porównaniu z tym samym okresem roku 2013.

Od września do listopada roku 2014 w UK pracowało 30,8 mln ludzi. Jest to więcej o 37 tys. niż w okresie od czerwca do sierpnia tego samego roku. W roku 2014 w porównaniu z rokiem 2013 na terenie Wielkiej Brytanii pracowało o 512 tys. ludzi więcej.

Funt

Kurs funta z początkiem roku 2015 umocnił się wobec Euro, natomiast nieznacznie stracił wobec dolara. Średni kurs w ostatnim kwartale 2014 r. oraz w całym roku 2014 wyglądał następująco:

- GBP / PLN: średnia kursu na koniec 4. kwartału 2014 r. wyniosła 5,4965, natomiast średnia roczna 2014 r. 5,1924.

- GBP / EUR: średnia kursu na koniec 4. kwartału 2014 r. wyniosła 1,2841, natomiast średnia roczna 2014 r. 1,2411.

- GBP / USD: średnia kursu na koniec 4. kwartału 2014 r. wyniosła 1,5608, natomiast średnia roczna 2014 r. 1,6477.

- USD / EUR: średnia kursu na koniec 4. kwartału 2014 r. wyniosła 0,8227, natomiast średnia roczna 2014 r. 0,7539.

Linki

//www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/inflationreport/infrep.aspx
//www.ons.gov.uk/ons/search/index.html?pageSize=50&sortBy=none&sortDirection=none&newquery=Average+earnings+index
//www.ons.gov.uk/ons/rel/gva/gross-domestic-product--preliminary-estimate/q3-2014/stb-gdp-preliminary-estimate--q3-2014.html
//www.ons.gov.uk/ons/taxonomy/index.html?nscl=Price+Indices+and+Inflation#tab-data-tables
//www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_390755.pdf
//www.gov.uk/national-minimum-wage-rates//www.bankofengland.co.uk/boeapps/iadb/Rates.asp?TD=23&TM=Jan&TY=2015&into=GBP&rateview=A&POINT.x=13&POINT.y=11

Autor: PbLink Data publikacji: 2015-01-28 Ilość stron: 1 Cena: 0