Artykuł

Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy

Streszczenie:Badanie Antal International Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy jest badaniem mającym na celu sprawdzenie jaki procent specjalistów i menedżerów wśród osób zatrudnionych, niezatrudnionych, zatrudnionych w oparciu o kontrakt:
  • aktywnie poszukuje pracy,
  • jaki jedynie biernie,
  • a jaki w ogóle nie jest zainteresowany zmianą zatrudnienia.

A także uzyskanie wiedzy o liczbie osób, które faktycznie zmieniły pracę w okresie ostatniego rokui motywacjach osób, które chcą zmienić pracę.

Badanie objęło grupę 1469 respondentów z Polski. Mamy nadzieję, że niniejszy raport okaże się interesujący dla Państwa i pozwoli dowiedzieć się, jakie czynniki są ważne dla specjalistów i menedżerów i jak zadbać o ich satysfakcję i – w efekcie – przyczynić się do lepszych wyników firmy.

Raport dostępny pod adresem: Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy

Autor: Antal International Data publikacji: 2012-07-01 Ilość stron: 16 Cena: 0