Dentons, największa na świecie firma prawnicza, przygotowała kompleksowy raport dotyczący sztucznej inteligencji (AI), zawierający analizy i komentarze na temat kwestii prawnych i regulacyjnych, z którymi będą musiały zmierzyć się przedsiębiorstwa wykorzystujące AI.

Raport zawiera analizę takich obszarów, jak prawo autorskie, prawo do prywatności, wymogi kontraktowe, kwestie odpowiedzialności (compliance) w kontekście wykorzystania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Jego uzupełnieniem są przykłady strategii rządowych i zmian regulacyjnych w Europie, Chinach, Indiach, Izraelu i Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu raport Dentons jest swoistą mapą regulacji AI na całym świecie.

Bardzo ważną częścią publikacji są również wyniki badań przeprowadzonych przez Dentons wśród liderów światowego biznesu na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w organizacjach, a także zagrożeń i szans, jakie niosą ze sobą współczesne technologie AI. Wyniki ankiety pokazują, że przedsiębiorstwa na całym świecie dostrzegają wiele korzyści płynących z AI, takich jak oszczędność czasu dzięki automatyzacji procesów, generowanie informacji biznesowych opartych na danych w celu podejmowania decyzji oraz ograniczenie błędów ludzkich w przetwarzaniu danych. Jednocześnie, ankietowani wskazują następujące obszary, które budzą ich obawy:

  • Aż 81 procent respondentów uznało ochronę danych osobowych za istotną kwestię, jednak tylko 55 procent firm ma politykę ochrony danych osobowych i nieosobowych.
  • Jedynie 19 procent przedsiębiorstw ma strategię lub mapę drogową dla AI, co oznacza, że jest ona wdrażana bez odpowiedniego rozważenia ryzyka, właściwych przepisów lub kontroli wewnętrznych niezbędnych do dobrego zarządzania AI.
  • Aż 80 procent liderów biznesowych zgłasza niepewność co do zakresu odpowiedzialności za decyzje i zaniedbania dokonywane przez systemy AI.
  • Ponad połowa, bo 57 procent, badanych ma obawy co do ryzyka dyskryminacji wynikającej z działań systemów sztucznej inteligencji.
  • W zależności od dziedziny prawa, od 55 do 75 procent badanych nie zna odpowiednich przepisów dotyczących AI w swoim kraju, a 63 procent nie wie, który organ publiczny reguluje tę dziedzinę.
  • Firmy z niecierpliwością oczekują od organów regulacyjnych zapewnienia mechanizmów ochrony w zakresie wykorzystania AI w odniesieniu do prywatności (61 procent wskazań), ochrony konsumentów (52 procent), odpowiedzialności karnej (46 procent) i własności intelektualnej (4 procent).

Badanie dotyczące sztucznej inteligencji zostało przeprowadzone online przez kancelarię Dentons wśród 209 globalnych liderów biznesu we wrześniu 2021 roku. Zostało ono uzupełnione o dodatkowe 698 odpowiedzi udzielonych w ankietach serwisu LinkedIn.

„Wykorzystanie sztucznej inteligencji przez biznes wymaga kompleksowego spojrzenia od strony prawnej, w szczególności z perspektywy prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, kontraktów na zakup lub sprzedaż produktów wykorzystujących sztuczną inteligencję, kwestii odpowiedzialności – kontraktowej lub odpowiedzialności ewentualnego ubezpieczyciela. Przykładowo z perspektywy danych osobowych kluczowa jest ocena ryzyka, jakie niosą ze sobą rozwiązania oparte o AI przeprowadzana w ramach tzw. procesu DPIA (data protection impact assessment), mówi Anna Szczygieł, adwokat, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, współautorka publikacji.

„Kwestia prywatności danych wymieniana jest jako jedno z głównych wyzwań w odniesieniu do sztucznej inteligencji, ponieważ opracowywanie, testowanie i wdrażanie technologii AI często wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Może ono powodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych. Aby je ograniczyć, w raporcie zalecamy – oprócz przeprowadzenia kompleksowej oceny ryzyka związanego z systemami AI – także wdrożenie odpowiednich mechanizmów i procedur oraz wprowadzenie zasady transparentności już na etapie projektowania i wdrażania systemów AI”, wskazuje Dariusz Czuchaj, radca prawny, członek Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, współautor raportu.

„Klienci coraz częściej pytają nas również o wewnętrzne polityki dotyczące implementacji technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję. Trzeba pamiętać, że technologia ta rzadko służy jedynie do lokalnego wykorzystania. Standardem jest, że jest sprzedawana i wykorzystywana globalnie. Stąd w ramach Dentons stworzyliśmy raport, który pokazuje przekrojowo istotne problemy, a także stan prawny dotyczące tego zagadnienia w różnych krajach. W Dentons stworzyliśmy globalną grupę roboczą, w której skład wchodzą liderki i liderzy tego obszaru z całego świata, w tym Europy, Azji oraz Ameryki, którzy doradzają największym firmom technologicznym”, komentuje Karol Laskowski, partner, szef zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii.

Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj.

Publication details

Price: free

Author

  • Dentons

    Dentons został stworzony, aby się wyróżniać. Jako największa firma prawnicza na świecie, zatrudniająca 20 000 profesjonalistek i profesjonalistów w ponad 200 lokalizacjach i ponad 80 krajach, pomagamy rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność naszych klientów. Dzięki naszej policentryczności i podejściu nastawionemu na realizację celów, a także zaangażowaniu w integrację, różnorodność, sprawiedliwość oraz ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny), Dentons zmienia status quo i koncentruje się na tym, co dla naszych klientów najważniejsze. www.dentons.com