Początek roku to okres obfitujący w większe lub mniejsze zmiany w prawie podatkowym. Bieżący rok przyniósł kilka nowości również w zakresie podatku VAT. Wspomniane zmiany zostały wprowadzone jako tzw. pakiet SLIM VAT. Co dokładnie zawiera ten pakiet i z jakimi zmianami muszą oswoić się podatnicy VAT w tym roku?

Pakiet SLIM VAT, to znaczy prosty i nowoczesny

1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy VAT wprowadzająca tzw. pakiet SLIM VAT (z angielskiego: Simple Local And Modern VAT). Zawarte w nim rozwiązania mają na celu przede wszystkim uproszczenie rozliczeń oraz doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług.

Jak wskazuje wiceminister finansów Jan Sarnowski: akronim ten oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach. (…) SLIM VAT oznacza dla nich ułatwienia w pracy działów finansowo-księgowych, oszczędność czasu. To wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstw.

SLIM VAT – cztery główne obszary oddziaływania

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, pakiet SLIM VAT wprowadza zmiany w czterech obszarach:

1)    proste fakturowanie, czyli zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących in minus obejmujące rezygnację z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę oraz uzupełnienie przepisów ustawy VAT o szczegółowe regulacje w zakresie sposobu rozliczania faktur in plus (dotychczas podatnicy bazowali w tym zakresie tylko na interpretacjach indywidualnych i orzecznictwie);

2)    ułatwienia dla eksporterów – wydłużono termin wywozu towarów dla zastosowania stawki 0% VAT w eksporcie z 2 do 6 miesięcy;

3)    wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym – od 1 stycznia podatnicy mogą wybrać do rozliczeń podatku od towarów i usług zasady przeliczania kursu walut tak jak dla przeliczania przychodu w podatku dochodowym (dotychczas często konieczne było zastosowanie dwóch różnych kursów);

4)    korzyści finansowe, a wśród nich: wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco do czterech miesięcy (z trzech), wprowadzenie możliwości odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży (dotychczas podatnicy bazowali głównie na interpretacjach indywidualnych), zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Inne zmiany w VAT w 2021 r.

Poza wskazanymi wyżej zmianami, w nowelizacji ustawy VAT znalazły się m.in. nowe regulacje dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej, modyfikacje przepisów w zakresie tzw. białej listy podatników, czy też przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015.

Powyżej opisane zostały jedynie wybrane elementy nowelizacji ustawy VAT obejmującej swoim zakresem tzw. pakiet SLIM VAT. Mając na uwadze fakt, iż omawiana ustawa zmieniająca jest niewątpliwie istotna z punktu widzenia podatników, rekomendujemy bieżące monitorowanie kolejnych etapów wdrażania zmian.

– LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/bc-advanced-solutions

– Twitter
https://twitter.com/bcadvanced

Publication details

Price: free

Author