Przygotuj się na nadchodzące zmiany. Zapoznaj się z prognozami dla rynku nieruchomości na ten rok.

Przedstawiamy raport Deloitte zawierający prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2021. Jakie zmiany czekają ten sektor gospodarki? W raporcie znajdziecie Państwo nie tylko informacje na temat trendów, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Państwa firmy, ale także na temat zrównoważonego rozwoju, technologii wdrażanych w sektorze nieruchomości czy pracy zdalnej.

Prognozy Deloitte dotyczące branży nieruchomości, opracowane zostały przez zespół nieruchomościowy Deloitte z Holandii. Opisują trendy na rynku nieruchomości, które w perspektywie krótko i średnioterminowej mogą mieć wpływ na funkcjonowanie tego sektora. Tegoroczny raport to cykl artykułów, w których poruszone zostały kwestie dotyczące między innymi wpływu zmian klimatycznych na nieruchomości, różnorodności i integracji zespołów, pracy zdalnej oraz wielu innych aspektów kluczowych dla sektora nieruchomości. Mamy nadzieję, że nasze prognozy pozwolą Państwu dostrzec możliwości, które oferuje branża nieruchomości.

POBIERZ RAPORT

#1 Prognoza dla rynku nieruchomości | Technologia 5G jako czynnik umożliwiający nowe, bardziej efektywne sposoby pracy
Rok 2020 wywrócił do góry nogami wszystkie normy i standardy. W toku drobiazgowej kontroli powszechnie przyjętych norm i zachowań łatwo przeoczyć zachodzące w międzyczasie istotne zmiany infrastrukturalne. Przeżywamy właśnie kolejny przełom w technologii cyfrowej – masowe wdrożenie technologii 5G. Stanie się ona „spoiwem” łączącym wszystkie urządzenia i lokalizacje, umożliwiającym nam wszystkim stosowanie nowych, bardziej racjonalnych metod wykonywania pracy.  Jaki wpływ będzie mieć ta zmiana na sektory nieruchomości i budowlany?

#2 Prognoza dla rynku nieruchomości |Zagwozdka: Jak pozyskać specjalistów w sektorze nieruchomości?
Pandemia zupełnie zmieniła charakter relacji międzyludzkich, stanowiących podstawę działalności segmentu nieruchomości komercyjnych. W tej sytuacji członkowie zespołów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje mogą odegrać ważną rolę w określaniu, czy firma wyprzedza konkurencję, czy też nadrabia zaległości w miarę ewolucji otoczenia biznesowego. W jaki sposób możemy przygotować się na wyzwania związane z pozyskiwaniem talentów w sektorze nieruchomości?

#3 Prognoza dla rynku nieruchomości | Wiedzieć więcej niż inni: Jak uzyskać przewagę nad konkurencją w sektorze nieruchomości dzięki analityce geoprzestrzennej z użyciem sztucznej inteligencji
Analiza danych może zracjonalizować proces podejmowania decyzji w sektorze nieruchomości – od wyceny, przez kupno/sprzedaż obiektów i zawieranie umów, negocjacje i analizę ryzyka, aż do planowania. W roku 2021 analiza geoprzestrzenna z wykorzystaniem sztucznej inteligencji będzie przedmiotem szczególnego zainteresowania. Dlaczego? Bo jest szybkim, prostym i tanim sposobem opracowania prognoz wysokości czynszów z dokładnością do adresu, z zachowaniem odpowiedniego poziomu przejrzystości.

#4 Prognoza dla rynku nieruchomości | Innowacyjne rozwiązania i sektor budowlany w cieniu globalnego kryzysu
Jesteśmy świadkami globalnej katastrofy zdrowotnej i światowej zapaści ekonomicznej. Jednocześnie pandemia wydobyła na światło dzienne kolejny dobrze znany problem, który może wydawać się odległy, ale jego skala stanowi ogromne zagrożenie dla ludzkości i niesie ze sobą nieodwracalne skutki. Mowa o globalnym ociepleniu. Jeśli chcemy uniknąć wielu konsekwencji globalnego ocieplenia, powinniśmy już teraz przyspieszyć nasze wysiłki. Jak cyfryzacja i innowacyjne rozwiązania mogą pomóc sektorowi budowlanemu przygotować się do funkcjonowania w zrównoważonej przyszłości?

#5 Prognoza dla rynku nieruchomości | „Wirtualne biuro” a sektor nieruchomości komercyjnych
Upowszechnienie pracy zdalnej w roku 2020 znacząco zmieniło funkcję miejsca pracy w każdej firmie. Wszystko wskazuje na to, że hybrydowy model pracy przyjął się na dobre – pracownicy korzystają z możliwości wyboru godzin i dni pracy, a pracodawcy weryfikują zapotrzebowanie na powierzchnię biurową. Jak właściciele nieruchomości reagują na wirtualizację biura jako jednego z kluczowych elementów „nowej normalności”?

#6 Prognoza dla rynku nieruchomości | Nieruchomość jako usługa: od „produktu i powierzchni” do „systemu i obsługi”
Sektor nieruchomości przechodzi właśnie proces fundamentalnego przekształcenia modelu działania, które umożliwia digitalizacja i rozwój rynku małych obiektów. Jaki model działalności zapewni sukces w przyszłości? Jakie korzyści może czerpać sektor nieruchomości wykorzystując technologię? Czym jest nieruchomość jako usługa (REaaS)? Jaki wpływ ma na strategię i wyniki firmy?

#7 Prognoza dla rynku nieruchomości | Jak dobro społeczne wpływa na nieruchomości?
„ESG” to powszechnie używany akronim od angielskich słów “environmental, social and governance”, pod którym kryją się czynniki środowiskowe, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. Kwestie ESG są dziś ważnym elementem, uwzględnianym w decyzjach biznesowych podejmowanych na całym świecie. Na przykład inwestorzy na rynku nieruchomości coraz intensywniej koncentrują się na zrównoważonym rozwoju. Jednak ESG może mieć o wiele większe znaczenie w sektorze nieruchomości. Jak sprawić, żeby standardy ESG stały się ważnym czynnikiem wzrostu wartości?

#8 Prognoza dla rynku nieruchomości | Sektor mieszkań na wynajem – jak go zrozumieć?
Jednym z megatrendów obserwowanych w sektorze nieruchomości jest zwiększone zapotrzebowanie na mieszkania na wynajem, szczególnie w stolicach. Wybuch pandemii COVID-19 dodatkowo wzmógł tę tendencję. Jednocześnie jednak, mieszkań na wynajem jest zbyt mało, a te, które są dostępne, nie przystają do obecnych potrzeb, dlatego należy opracować produkt, który będzie odpowiadał popytowi i oferował nowe możliwości.

#9 Prognoza dla rynku nieruchomości | Optymalizacja wykorzystania przestrzeni biurowej i nieruchomości
Pandemia COVID-19 przyspieszyła proces wdrażania nowych metod pracy, które z kolei wpłyną na wykorzystanie powierzchni biurowej. Co z tego wynika dla branży nieruchomości i dla jej klientów korporacyjnych? Jakie nowe możliwości się pojawią? Jak przygotować portfel nieruchomości na bardziej zwinną przyszłość pracy? Nie ulega wątpliwości, że trzeba działać szybko.

#10 Prognoza dla rynku nieruchomości | Ochrona tożsamości w świecie cyfrowym
Ochrona (dowodu) tożsamości jest niezwykle istotna w naszym społeczeństwie. Zwłaszcza w świecie cyfrowym, kradzież lub nadużycie tożsamości stanowi poważne ryzyko, a interakcje i transakcje w rzeczywistości wirtualnej mają poważny wpływ na nasze życie w świecie realnym. Suwerenna tożsamość (z ang. Self-Sovereign Identity, SSI) polega na kontroli nad naszą cyfrową tożsamością.

Publication details

Price: free

Author