Kancelaria Dentons przygotowała kolejną edycję międzynarodowego przewodnika pt.: „Investing in renewable energy projects in Europe” („Inwestycje w projekty energii odnawialnej w Europie”), w której przedstawia najważniejsze zmiany regulacyjne oraz podsumowuje perspektywy rozwoju projektów z obszaru energetyki odnawialnej (OZE) w 21 jurysdykcjach europejskich oraz Azji Środkowej.

W czasie wychodzenia z kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19, władze unijne oraz rządy poszczególnych państw członkowskich będą dążyć do osiągnięcia nowych, ambitniejszych celów w zakresie polityki klimatycznej, a także odbudowy gospodarki bardziej przyjaznej dla środowiska. Mając na uwadze te trendy, przedstawiamy nasz coroczny przegląd prawnych, politycznych i gospodarczych inicjatyw w europejskim sektorze energii odnawialne.

W tegorocznej edycji przewodnika prezentujemy dogłębną analizę tendencji widocznych w Unii Europejskiej i w innych regionach, wraz ze szczegółowymi opracowaniami dotyczącymi sytuacji na poziomie krajowym, uwzględniającymi takie czynniki, jak pandemia COVID-19, brexit, czy też wzrost znaczenia wodoru w tworzeniu przyszłej polityki OZE.

Większość krajów członkowskich przyjęła już własne strategie w zakresie energetyki i ochrony klimatu, które mają pomóc w osiągnięciu do 2030 roku wyznaczonych przez UE celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Realizacja tych planów wymaga wiele pracy, szczególnie z uwagi na fakt, że wiele państw zakłada przyjęcie bardziej rygorystycznych celów w drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050.

Zachęcamy do pobrania przewodnika na rok 2021:


Dentons opracował niniejszy przewodnik we współpracy z BloombergNEF, wiodącą organizacją badawczą, będącą dostawcą podstawowych analiz rynkowych z zakresu czystej energii, zaawansowanych rozwiązań dla transportu, branży cyfrowej, innowacyjnych materiałów i obrotu towarowego.

 

Publication details

Price: free

Author

  • Dentons

    Dentons is designed to be different. As the world's largest law firm with 20,000 professionals in over 200 locations in more than 80 countries, we can help you grow, protect, operate and finance your business. Our polycentric and purpose-driven approach, together with our commitment to inclusion, diversity, equity and ESG, ensures we challenge the status quo to stay focused on what matters most to you. www.dentons.com