Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) opublikowała dziś swój coroczny Raport CSR (Corporate Social Responsibility) na temat podejmowanych przez nią działań i osiągnięć w kluczowych obszarach związanych z ESG (ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym) w roku obrotowym 2020.

Cieszę się, że mogę zaprezentować nasz Raport CSR 2020, który pokazuje sposób, w jaki wskazywaliśmy kierunek działań dla wielu naszych interesariuszy w trakcie pandemii i jednego z najtrudniejszych lat w naszej branży – od pracowników na pierwszej linii, których odwaga i pracowitość umożliwiła bezpieczne funkcjonowanie budynków, po artykuły eksperckie dotyczące przygotowań do powrotu do normalnego funkcjonowania po pandemii COVID-19 oraz usługi na rzecz naszych klientów. W 2021 roku chcemy nadal zaznaczać swój wpływ w branży wyznaczając ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wiedzą o klimacie, których osiągnięcie pozwoli w konstruktywny sposób przyczynić się do budowania zrównoważonej przyszłości – powiedział Brett White, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Cushman & Wakefield.

W dzisiejszych niepewnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, firmy powinny aktywnie angażować się w strategiczne projekty, mające na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju. Zespół Cushman & Wakefield w Polsce zaplanował i wdrożył szereg rozwiązań mających na celu wsparcie polityki personalnej, rozwoju pracowników oraz utrzymanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Staramy się tworzyć zdrowe i przyjazne środowisko pracy poprzez wdrażanie takich inicjatyw, jak: OneCushwake Master Mind czy CushwakeCares, w ramach których organizowane są sesje warsztatowe, spotkania coachingowe oraz wydarzenia promujące dbałość o dobrostan pracowników – mówi Krzysztof Misiak, Dyrektor Cushman & Wakefield w Polsce.

Wybrane osiągnięcia firmy Cushman & Wakefield w zakresie CSR w roku 2020:

 • przeznaczenie 5 mln USD na wsparcie pracowników dotkniętych przez pandemię COVID-19, w tym wypłata przeszło 5000 zapomóg w ponad 20 krajach do czerwca 2021 roku w ramach Globalnego Funduszu Pomocy Pracownikom;
 • opublikowanie ponad 2800 raportów i artykułów eksperckich, w tym dotyczących przygotowań do powrotu do normalności po COVID-19;
 • powołanie Nadine Augusty na nowo utworzone stanowisko głównego dyrektora ds. różnorodności, równości i inkluzji;
 • uzyskanie tytułu najlepszego pracodawcy dla kobiet według magazynu Forbes;
 • kontynuacja działań na rzecz równości płci w miejscu pracy – kobiety stanowią 42% kadry menedżerskiej, 40% nowo zatrudnianych osób, 39% całej kadry i 33% osób w zarządzie;
 • uznanie firmy za najlepsze miejsce pracy pod względem równości LGBTQ+ przez Human Rights Campaign;
 • otrzymanie wyróżnienia Sustained Excellence ENERGY STAR® Partner of the Year przyznanego przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska;
 • osiągnięcie w latach 2019-2020:
 • redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 1,1% w ujęciu bezwzględnym (według metody market-based);
 • redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3 o 2,5% w ujęciu bezwzględnym;
 • redukcji całkowitej emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 14% w przeliczeniu na milion stóp kwadratowych powierzchni biurowej;
 • ukończenie szkolenia dot. Globalnego Kodeksu Etyki Biznesowej przez 92% pracowników firmy.

Firma dokonała oceny istotności celem określenia głównego tematu raportu i wskazania kierunku działań zmierzających do usprawnienia zarządzania w przyszłości i publikowania informacji o kwestiach związanych z ESG. Najważniejsze dla wszystkich grup interesariuszy były etyka biznesowa i uczciwość, a w dalszej kolejności innowacje i technologie. Pracownicy uznali za bardzo istotne kwestie społeczne takie jak różnorodność, równość i inkluzja oraz dbałość o dobre samopoczucie, natomiast klienci podkreślali znaczenie kwestii środowiskowych. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w raporcie.

Wszyscy nasi pracownicy w 2020 roku świetnie współpracowali ze sobą i jesteśmy dumni, że możemy podkreślić ich osiągnięcia w naszym Raporcie CSR. Ciesząc się z postępu w obszarach związanych z ESG, patrzymy także w przyszłość. U podstaw naszych przyszłych działań leżą strategiczne decyzje, które zaowocują trwałymi zmianami w naszej firmie i branży zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale jednocześnie pozostajemy wierni temu, co istotne dla nas i naszych klientów – powiedziała Michelle MacKay, dyrektor operacyjny w Cushman & Wakefield.

W lipcu 2020 r. przeprowadziliśmy się do naszej nowej siedziby w biurowcu The WarsawHub, gdzie już na etapie projektowania powierzchni postawiliśmy na ekologię i wellness, zaczynając od prostych do wdrożenia rozwiązań, jak na przykład zmiana herbaty na liściastą, czy wyposażenie biura w filtry do wody i naczynia wielokrotnego użytku, skończywszy na specjalistycznych systemach, które automatycznie sterują oświetleniem i klimatyzacją w naszym biurze – mówi Krzysztof Misiak. Działamy nie tylko wewnątrz naszej organizacji, ale konsekwentnie podejmujemy też różne działania mające na celu promowanie odpowiedzialności środowiskowej w sektorze nieruchomości. W 2020 r. wydaliśmy pionierski raport pt. „Industrial Goes Green”, mający na celu promowanie rozwiązań ekologicznych na rynku powierzchni magazynowych w Polsce, a ostatnio dołączyliśmy do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) – dodaje Dyrektor Cushman & Wakefield w Polsce.

Raport CSR 2020 stanowi informację o postępach opracowaną przez Cushman & Wakefield dla United Nations Global Compact (UNGC), największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes, oraz podkreśla zaangażowanie firmy w realizację sześciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Od 2018 roku firma Cushman & Wakefield dostosowuje swoje strategie i działania do dziesięciu zasad UNGC dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją.

Raport został opracowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI): wariant podstawowy. Zawiera informacje rekomendowane w standardach Real Estate Services, opracowanych przez Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Raport do pobrania pod linkiem: Cushman & Wakefield’s 2020 CSR Report.

Publication details

Price: free

Author